Wiceminister gospodarki: nowe regulacje zwiększą znaczenie indywidualnych systemów energetycznych

Wiceminister gospodarki: nowe regulacje zwiększą znaczenie indywidualnych systemów energetycznych
Jerzy Witold Pietrewicz, wiceminister gospodarki. Foto: Ministerstwo Gospodarki

{więcej}Podczas odbywającego się w tym tygodniu w Katowicach Europejskiego Kongresu Gospodarczego Jerzy Pietrewicz, wiceminister gospodarki, który jest odpowiedzialny w MG za nadzorowanie prac nad ustawą o OZE, przedstawił stanowisko resortu w sprawie rozwoju energetyki odnawialnej. 

Komunikat Ministerstwa Gospodarki:

– Wykorzystanie OZE zwiększa bezpieczeństwo energetyczne kraju, tworzy nowe miejsca pracy oraz obniża emisję CO2 – powiedział wiceminister gospodarki Jerzy Pietrewicz podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach, 15 maja 2013 r.

REKLAMA

Wiceminister Pietrewicz przypomniał, że odnawialne źródła stają się ważnym elementem europejskiego rynku oraz energy-mix poszczególnych krajów członkowskich. – Aby skutecznie z nich korzystać, konieczna jest jednak modernizacja infrastruktury przesyłowej oraz rozwój inteligentnych systemów opomiarowania – powiedział.

REKLAMA

Zdaniem wiceministra, dynamika rozwoju OZE w Polsce jest zgodna z założeniami Polityki Energetycznej Polski do 2030 r. oraz Krajowego Planu Działania w tym zakresie – Ze znacznym wyprzedzeniem realizujemy także wytyczne UE, które zakładają do końca 2020 r. co najmniej 15 proc. udziału OZE w końcowym zużyciu energii brutto – dodał.

W jego opinii wsparciem dla nowych mocy ze źródeł odnawialnych w ramach krajowego systemu elektroenergetycznego niezbędne jest przede wszystkim stabilne otoczenie prawne. – Dlatego przygotowaliśmy przepisy regulujące wytwarzanie energii i działalność w tym sektorze – zaznaczył.

Wiceminister Pietrewicz wyjaśnił, że zagwarantują one m.in. długofalowy system wsparcia dla wytwarzania energii z OZE. – Będzie on zróżnicowany w zależności od technologii oraz skali jednostki, w jakiej ta energia zostanie wytworzona – powiedział. – Ponadto wzmocnią znaczenie indywidualnych systemów energetycznych oraz promują mikroinstalacje, które wykorzystują lokalnie dostępne zasoby i surowce – dodał.


W panelu „Odnawialne źródła energii – technologie przyszłości” obok wiceministra Jerzego Pietrewicza udział wzięli m.in.: poseł Andrzej Czerwiński, wiceminister środowiska Beata Jaczewska, prezes Fundacji Instytut na Rzecz Ekorozwoju Andrzej Kassenberg, wiceprezes Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej Arkadiusz Sekściński oraz przedstawiciel Społecznej Rady Narodowego Programu Redukcji Emisji Krzysztof Żmijewski.
źródło: Ministerstwo Gospodarki