Ile jest warty rynek zielonych certyfikatów Polsce?

Ile jest warty rynek zielonych certyfikatów Polsce?
lydurs, flickr cc-by-2.0

W ubiegłym roku popyt na świadectwa pochodzenia energii wyprodukowanej z OZE znacząco przekroczył ich podaż.{więcej}

Jak informuje CIRE.pl, w ubiegłym roku zapotrzebowanie na zielone certyfikaty objęło 12,1 TWh energii ze źródeł odnawialnych, podczas gdy wyprodukowano jej w tym okresie 10,7 TWh. Podobna tendencja miała miejsce w 2009 roku, w którym różnica między popytem a podażą świadectw pochodzenia odpowiadała ilości wyprodukowanej zielonej energii na poziomie 1,2 TWh. Podobna tendencja jest widoczna także na rynku certyfikatów energii wyprodukowanej w kogeneracji.

REKLAMA

W sumie w ubiegłym roku firmy, na których ciąży obowiązek kupowania zielonych certyfikatów, umorzyły w URE certyfikaty na łączną kwotę 4,6 mld zł, a dodatkowy 1 mld zł uiściły w postaci opłat zastępczych.

REKLAMA

Kto i ile zarabia w Polsce na umarzaniu zielonych certyfikatów? Według CIRE.pl, największym beneficjentem jest duża energetyka, która w ciągu ostatnich 4 lat zarobiła w ten sposób 3,6 mld zł. Dochody mniejszych producentów energii wyniosły w tym samym czasie 2,2 mld zł, a na systemie świadectw pochodzenia skorzystał także Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, na którego konto trafiło z tego powodu 1,6 mld zł.