Co znajdzie się w nowej ustawie o OZE?

Co znajdzie się w nowej ustawie o OZE?
russians are here, flickr cc-by-2.0

Janusz Pilitowski z Ministerstwa Gospodarki zdradza szczegóły na temat nowej ustawy o energii odnawialnej.{więcej}

REKLAMA

1 czerwca 2011 roku odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Polskiej Izby Gospodarczej Energii Odnawialnej (PIGEO). Spotkanie zakończyła debata na temat uwarunkowań rozwoju odnawialnych źródeł w Polsce z udziałem Janusza Pilitowskiego, zastępcy dyrektora Departamentu Energetyki Ministerstwa Gospodarki. Odpowiadając na pytania dyrektora PIGEO, Michała Ćwila, przedstawiciel Ministerstwa Gospodarki odniósł się głównie do przygotowywanego projektu ustawy o odnawialnych źródłach energii. Potwierdził przy tym podzielenie projektu na trzy ustawy: prawo gazowe, prawo energetyczne i ustawę o OZE. Ta ostatnia zawierać ma odniesienia do ustawy „Prawo energetyczne”, ponieważ oba te dokumenty w niektórych aspektach będą ze sobą powiązane. 


– Jeżeli mówimy o zróżnicowaniu systemów wsparcia, mogę potwierdzić, że takie zróżnicowanie będzie miało miejsce. Jeżeli mówimy o głównym ukierunkowaniu na jednostki nowo tworzone, nowe technologie, również te rozwiązania nowego prawa o odnawialnych źródłach energii będą uwzględnione – wyjaśniał Janusz Pilitowski, zapewniając także, że okres obowiazywania systemów wsparcia zostanie wydłużony o kilkanaście lat i uwzględni m.in. źródła energetyki rozproszonej. Wśród tematów, które objąć ma ustawa, znajdzie się również certyfikacja urządzeń OZE i kwestie transgranicznej współpracy energetycznej. Dyrektor podkreślił także, że Ministerstwo w swojej pracy nad dokumentem wzoruje się na rozwiązaniach stosowanych w Niemczech. Departament chciałby również pozyskiwać lepsze informacje o wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii przez odbiorców indywidualnych.


Innym ciekawym punktem, rozważanym przez Ministerstwo, jest wprowadzenie odliczeń od PIT i CIT inwestycji w urządzenia wykorzystujące źródła odnawialne, jednak w tym wypadku Janusz Pilitowski nie chciał jeszcze zdradzić szczegółów tego pomysłu, ponieważ nie został on szczegółowo omówiony z Ministrem Finansów. Zdradził natomiast, że projekt ustawy o OZE wraz z propozycją najważniejszego aktu prawnego, ujrzą światło dzienne w „miesiącach letnich”. Wtedy też zostanie on skierowany do konsultacji społecznych, na których departamentowi bardzo zależy.


Wśród tematów niezwiązanych bezpośrednio z ustawą, a które podnieśli w trakcie debaty członkowie PIGEO, znalazła się kwestia wykorzystania biomasy do celów energetycznych oraz biogazu rolniczego. W wypadku rozporządzenia dotyczącego ekwiwalentnego biogazu rolniczego Janusz Pilitowski potwierdził, że wartość sprawności została określona na poziomie 52,5%.D.Ł
 

REKLAMA