9.6: kto dostanie dotacje na sieci energetyczne dla OZE?

9.6: kto dostanie dotacje na sieci energetyczne dla OZE?
PGE press

Zakończono ocenę formalną w konkursie 9.6 POIiŚ, którego celem jest dofinansowanie rozbudowy sieci energetycznych w celu podłączania odnawialnych źródeł energii.

Ministerstwo Gospodarki, które pełni rolę Instytucji Pośredniczącej w zakresie Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, ogłosiło konkurs na dofinansowanie rozbudowy i modernizacji sieci energetycznych pt. „Sieci ułatwiające odbiór energii ze źródeł odnawialnych” pod koniec ubiegłego roku.

Do konkursu można było zgłaszać inwestycje w obszarze przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej w zakresie niezbędnym do dostarczenia do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego energii produkowanej ze źródeł odnawialnych.

REKLAMA

Pulę dofinansowania udostępnionego w ramach konkursu 9.6 ustalono na poziomie 120 mln zł, a minimalną wartość zgłaszanych projektów – na 20 mln zł.

Do konkursu zgłoszono 8 wniosków, a MG właśnie poinformował o wynikach pierwszego etapu konkursu dotyczącego oceny formalnej złożonych aplikacji. Połowa z nich otrzymała pozytywną ocenę, dzięki czemu będą one rozpatrywane w drugim etapie konkursu, czyli w tzw. ocenie merytorycznej.

Projekty, które przeszły do II etapu konkursu w ramach działania 9.6 złożyły firmy: Enea Operator Oddział Dystrybucji Szczecin, EnergiaPro, Energa-Operator i PSE Operator.

REKLAMA

Pierwsza z wyżej wymienionych firm ubiega się o przyznanie dotacji w wysokości 1,95 mln zł na projekt „Przebudowa linii 110 kV relacji Racław-Kamień Pomorski w celu odbioru energii ze źródeł odnawialnych”.

Drugi z wniosków, złożony przez EnergięPro, dotyczy budowy infrastruktury umożliwiającej odbiór energii z farm wiatrowych Łukaszów i Modlikowice, a na ten cel wnioskodawca chce pozyskać dofinansowanie w wysokości 18,2 mln zł.

Kolejna aplikacja na kwotę dofinansowania 19,8 mln zł złożona przez Energę-Operator dotyczy „Wymiany przewodów w linii 110 kV Grudziądź-Włocławek w celu ułatwienia odbioru mocy ze źródeł OZE”.

Ostatni z wniosków przygotowany przez Polskie Sieci Energetyczne Operator opiewa na sumę dofinansowania 18,5 mln zł, które ma być przeznaczone na „Rozbudowę stacji elektroenergetycznej Słupsk-Wierzbięcino, w celu przyłączenia farm wiatrowych Słupsk oraz Potęgowo”.

Na etapie oceny formalnej resort gospodarki odrzucił projekty przygotowane przez firmy Megawatt Services (Budowa przyłącza kablowego 110 kV dla OZE w gminach Kaczory, Ujście, Miasto Piła, Trzcianka i Szydłowo), Enerwind (Rozbudowa sieci 110 kV, budowa GPZ 110 kV/SN wraz z infrastrukturą, zlokalizowanych na terenie gminy Wola Krzysztoporska), Polimix-Łódź (Budowa sieci elektroenergetycznej w Zgierzu umożliwiającej odbiór energii z OZE) oraz Polenergia Dystrybucja (Modernizacja sieci energetycznej na terenie Gdyni, Żarnowca, Łysomic i Tczewa).

Inwestorom, których projekty odrzucono w I etapie konkursu, przysługuje odwołanie, po którym komisja konkursowa może ponownie rozpatrzyć kwestie będące przedmiotem protestu.


D.Ł