W. Pietrewicz: finalny projekt ustawy o OZE najpóźniej za dwa miesiące

W. Pietrewicz: finalny projekt ustawy o OZE najpóźniej za dwa miesiące
Jerzy Witold Pietrewicz, wiceminister gospodarki. Foto: Ministerstwo Gospodarki

{więcej}Wiceminister gospodarki skomentował stan prac nad projektem ustawy o OZE podczas debaty zorganizowanej przez „Rzeczpospolitą”. 

Zdaniem Witolda Pietrewicza, prace nad dużym trójpakiem energetycznym, w skład którego wchodzi ustawa o OZE, nabiorą tempa po przyjęciu przez parlament poselskiego projektu nowelizacji Prawa energetycznego, czyli tzw. małego trójpaku, co może nastąpić – zdaniem wiceministra gospodarki – „jeszcze przed parlamentarnymi wakacjami”. 

REKLAMA

– Odczuwamy już zniecierpliwienie w związku z przedłużającymi się pracami nad ustawą, ale trudno w niełatwym temacie o konsensus dobry dla wszystkich. Trzeba ustalić poziom wsparcia oraz to, kogo i w jakim zakresie tym obciążyć. Jeśli obywateli, to pytanie na ile jest na to akceptacja społeczna. Chcemy, by sektor OZE się rozwijał, ale nie może to naruszać konkurencyjności innych obszarów gospodarki. Dlatego lepiej poczekać jeszcze miesiąc czy dwa i mieć dobrą ustawę, a nie potem znowu zaczynać tę dyskusję od nowa – „RZ” cytuje wiceszefa resortu gospodarki. 

REKLAMA

Ministerstwo Gospodarki zleciło wykonanie analiz kosztowych dla poszczególnych technologii OZE, które mają zostać objęte wsparciem w nowej ustawie o OZE, Instytutowi Energetyki Odnawialnej. Na podstawie danych z IEO resort gospodarki zaktualizuje wartości wsparcia dla poszczególnych grup źródeł odnawialnych – w stosunku do poziomów wsparcia przyjętych w projekcie ustawy o OZE z października 2012 r. 

Witold Pietrewicz w wypowiedzi dla „RZ” zaznaczył, że projekt ustawy o OZE, nad którym pracuje aktualnie Ministerstwo Gospodarki, ma być projektem nie kolejnym, a finalnym i ma stanowić „nowe otwarcie dla rynku OZE i podmiotów na nim funkcjonujących. 
gramwzielone.pl