Ile zielonej energii wyprodukowały poszczególne OZE w Polsce w 2012 r.

Ile zielonej energii wyprodukowały poszczególne OZE w Polsce w 2012 r.
MattJP, flickr cc-by-2.0

{więcej}Według najnowszych danych Urzędu Regulacji Energetyki, w 2012 roku w naszym kraju wyprodukowano w odnawialnych źródłach w sumie 13.937.928,422 MWh zielonej energii. 

REKLAMA

Najwięcej zielonej energii wyprodukowano w technologii współspalania – 5.754.955,293 MWh, a także na farmach wiatrowych – 4.524.473,670 MWh. Ponad dwukrotnie mniej energii wyprodukowano w elektrowniach wodnych – 2.031.544,902 MWh, a w jednostkach biomasowych – 1.097.718,577 MWh. Biogazownie wygenerowały 528.099,178 MWh, a elektrownie fotowoltaiczne – zaledwie 1.136,802 MWh. 

Urząd Regulacji Energetyki zaznacza, że w dalszym ciągu prowadzi postępowania dotyczące kwalifikacji ok. 2,1 TWh, które zostały wyprodukowane w jednostkach spalających biomasę, co wynika z (…) wyjątkowej sytuacji, spowodowanej wejściem w życie w dniu 31 grudnia 2012 r. rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 18 października 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia, uiszczenia opłaty zastępczej, zakupu energii elektrycznej i ciepła wytworzonych w odnawialnych źródłach energii oraz obowiązku potwierdzania danych dotyczących ilości energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnym źródle energii (Dz. U. z 2012 r. poz. 1229), wprowadzającego nowe obowiązki dla jednostek spalających biomasę (URE). 
gramwzielone.pl

REKLAMA