System aukcyjny w handlu uprawnieniami do emisji

System aukcyjny w handlu uprawnieniami do emisji
Kenneth Hynek, flickr cc-by-2.0

Zapraszamy na konferencję poświęconą Ustawie o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych, która weszła w życie w ubiegłym miesiącu.

W odpowiedzi na nadchodzące zmiany 14 września 2011 postanowiliśmy zorganizować seminarium – „System aukcyjny w handlu uprawnieniami do emisji” , w trakcie którego nasi paneliści podzielą się swoją aktualną wiedzą oraz przedyskutują z uczestnikami wydarzenia najbardziej aktualne kwestie związane z czekającymi nas zmianami.

System rozpoczął działanie w Unii Europejskiej 1 stycznia 2005 roku (utworzony na mocy przepisów dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 2003 r. ustanawiającej system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie oraz zmieniającej dyrektywę Rady 96/61/WE).

REKLAMA

Ustawa określa zasady funkcjonowania systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych. Oprócz, jak dotychczas (w II fazie działania systemu od dnia 1 stycznia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2012 r.) dwutlenku węgla (CO2), emisja gazów cieplarnianych z instalacji objętej systemem dotyczyć będzie także (od dnia 1 stycznia 2013 r.) podtlenku azotu (N2O) oraz perfluorowęglowodorów (PFCs).

W trakcie seminarium omówione zostaną najważniejsze tematy, takie jak:

– System handlu emisjami – dynamicznie zmieniająca się sytuacja formalna i prawna  – perspektywa Unijna i Polska

– System aukcyjny – post 2013, przewidywana metodologia rozdziału alokacji uprawnień, produkcja energii elektrycznej, a kogeneracja, inne sektory przemysłu

– Rola, zadania, administrowanie systemem, nadzór nad rynkiem

– Rynek handlu uprawnieniami do emisji CO2 w 2010, prognoza na 2011 – analizy, trendy, scenariusze, potencjalne konsekwencje dla uczestników, symulacja / narzędzia

REKLAMA

– Aspekty podatkowo – księgowe związane z posiadaniem uprawnień do emisji

– Aspekty prawne

– Derogacje – wniosek Rządu RP, rozdział bezpłatnych uprawnień post 2013, KPI (Krajowy Plan Inwestycyjny)

– Narodowy Program Redukcji Emisji

– Plan monitorowania, raportowanie i weryfikacja wielkości emisji

– Bezpieczeństwo transakcji w handlu emisjami w PL i UE, stan obecny, trendy, a komfort uczestników

– Kary

Do wystąpienia podczas seminarium zostali zaproszeni wybitni eksperci, reprezentujący kluczowe firmy i instytucje zaangażowane w tematykę handlu uprawnieniami do emisji

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami spotkania oraz do uczestnictwa.

Szczegóły seminarium znajdą Państwo na http://scc.com.pl/konferencje/en/sahu_pl/zaproszenie