27 mld zł na budowę sieci energetycznych

27 mld zł na budowę sieci energetycznych
Peter Kaminski, flickr cc-by-2.0

Jak informuje Urząd Regulacji Energetyki, do 2015 roku przedsiębiorstwa energetyczne zainwestują w rozwój sieci energetycznych w Polsce prawie {więcej}27 mld zł.

Plan rozbudowy sieci energetycznych został uzgodniony przez podmioty działające na rynku przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej z prezesem URE. Konsultacje URE z przedsiębiorstwami energetycznymi to jeden z podstawowych instrumentów, jakimi Urząd oddziałuje na rynek energetyczny w Polsce.

– Plany rozwoju uzgadniane z regulatorem mają bardzo istotne znaczenie dla rozwoju infrastruktury sieciowej, a w konsekwencji bezpieczeństwa i niezawodności dostaw energii elektrycznej – Polska Agencja Prasowa cytuje nowego prezesa URE Marka Woszczyka.

REKLAMA

Z uzgodnień z URE wynika, że operatorzy systemów dysrybucyjnych i operator systemu przesyłowego, czyli Polskie Sieci Energetyczne Operator SA, zainwestują kolejno: 5,73 mld zł w 2012 roku, 6,25 mld zł w 2013r., 7,45 mld zł w 2014r. i 7,41 mld zł w roku 2015 r.

– Informacje pochodzące z projektów planów rozwoju wykorzystywane są również w procesie zatwierdzania przez prezesa URE taryf opracowywanych przez sieciowe przedsiębiorstwa energetyczne – PAP cytuje komunikat URE.

REKLAMA

Plan rozwoju sieci energetycznych uzgodnionych z PSE Operator obejmuje okres 2012-2016, natomiast plany uzgodnione z operatorami systemów dystrybucyjnych obejmują – w przypadku koncernów ENEA Opetrator, Energa-Operator, EnrgiaPro, Enion, RWE Stoen Operator PGE Dystrybucja, Vattenfall Distribution Poland – lata 2012-2015.

Enea-Operator, EnergiaPro, Energa-Operator i PSE Operator ubiegają się obecnie o dotację unijną w ramach programu 9.6 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko „Sieci ułatwiające odbiór energii ze źródeł odnwialnych”, w którym do podziału jest 120 mln zł.

Projekty, które koncerny chcą zrealizować przy wsparciu unijnej dotacji to: 

– „Przebudowa linii 110 kV relacji Racław-Kamień Pomorski w celu odbioru energii ze źródeł odnawialnych” – Enea-Operator Oddział Szczecin,

– „Budowa infrastruktury umożliwiającej odbiór energii z farm wiatrowych Łukaszów i Modlikowice” – EnergiaPro,

– „Wymiany przewodów w linii 110 kV Grudziądź-Włocławek w celu ułatwienia odbioru mocy ze źródeł OZE” – Energa Operator,

– „Rozbudowa stacji elektroenergetycznej Słupsk-Wierzbięcino, w celu przyłączenia farm wiatrowych Słupsk oraz Potęgowo” – PSE Operator.

Wnioski powyższych koncernów przeszły już ocenę formalną i do rozstrzygnięcia pozostaje jeszcze kwestia oceny merytorycznej, którą prowadzi Instytucja Pośrednicząca Programu Infrastruktura i Środowisko, czyli Ministerstwo Gospodarki.

 

D.Ł.