Dotacje na energię odnawialną w Zachodniopomorskim

Dotacje na energię odnawialną w Zachodniopomorskim
danishwindindustryassociation/ flickr cc-by-nc-2.0

Do końca lipca w województwie zachodniopomorskim trwa nabór wniosków na dotacje unijne w ramach konkursu „Energia odnawialna i zarządzanie energią”.

W ramach konkursu PROWZ/4.1/2011/1 o dofinansowanie na projekty związane z energetyką odnawialną mogą ubiegać się m.in. jednostki samorządu terytorialnego, administracji rządowej, organizacje pozarządowe, instytucje publiczne, a także firmy.

Instytucją Pośredniczącą, która odpowiada za implementację konkursu 4.1, jest Wydział Wdrażania RPO Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.

REKLAMA

Do podziału jest 50 mln zł, z czego 42,5 mln zł pochodzi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, a pozostała kwota – z budżetu Państwa. W ubiegłorocznej edycji konkursu 4.1 w woj. zachodniopomorskim jego budżet ustalono na poziomie 90 mln zł.

Dotację można przeznaczyć na projekty zakładające rozwój instalacji do produkcji energii wiatrowej, słonecznej, biomasowej, wodnej, geotermalnej oraz innych alternatywnych źródeł energii wraz z przyłączeniem do sieci.

REKLAMA

Maksymalne dofinansowanie, jakie mogą zdobyć beneficjenci, to 60% kosztów kwalifikowanych dla mikro i małych firm, 50% – dla średnich przedsiębiorstw i 40% dla dużych. Ponadto, w przypadku braku pomocy publicznej, maksymalna wartość dofinansowania może wzrosnąć nawet do 75% kosztów kwalifikowanych.

Natomiast minimalny wkład własny wnioskodawców to 60% kosztów kwalifikowanych dla dużych przedsiębiorstw, 50% – dla przedsiębiorstw średnich oraz 40% dla małych firm.

Instytucja Pośrednicząca realizująca konkurs 4.1 zakłada jego rozstrzygnięcie w IV kwartale tego roku.

W unijnym budżecie na lata 2007-2013 na projekty związane z energetyką odnawialną woj. zachodniopomorskie otrzymało 21 mln euro. Największymi budżetami na ten cel w Regionalnych Programach Operacyjnych dysponują województwa: mazowieckie (działanie 4.3 „Orchona powietrza, energetyka” – 147 mln euro), podkarpackie (działanie 2.2 „Infrastruktura energetyczna” – 64 mln euro), świętokrzyskie (działanie 4.1 „Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej” – 60 mln euro) oraz śląskie (działanie 5.3 „Czyste powietrze i odnawialne źródła energii” – 58 mln euro).D.Ł