Sawicki: energia odnawialna priorytetem

Sawicki: energia odnawialna priorytetem
Agentur für Erneuerbare Energien e.V.

Marek Sawicki podczas sobotniej konferencji ministrów rolnictwa państw Wspólnoty w Sopocie przekonywał, że należy promować odnawialne źródła energii w celu {więcej}dywersyfikacji dochodów unijnych rolników. W jaki sposób?

Polski minister środowiska zwrócił uwagę na ogromy potecjał ubocznych produktów w rolnictwie, które obecnie są marnowane, a które mogłyby zostać wykorzystane na cele energetyczne.

Sawicki zapowiedział, że podczas naszej prezydencji w UE Polska poczyni starania, aby kwestie energetyczne włączyć do debaty nad reformą Wspólnej Polityki Rolnej.

REKLAMA

Szacując potencjalne poparcie dla swojej idei ze strony innych członków Unii, Sawicki powiedział –na dziś nie można identyfikować, jakie państwo jest za, jakie przeciw, bo tak naprawdę nie wiemy, za czym mamy być, to jest nowy temat, który warto, wysłuchując już doświadczeń z różnych regionów Europy, dobrze zidentyfikować i także włączyć szerzej rozumiane środowiska naukowe (za PAP).

REKLAMA

– Produkcja energii odnawialnej, przynajmniej w okresie najbliższych kilkunastu lat, w oparciu o biomasę będzie ważnym elementem m.in. wypełniania przyjętej Strategii Europa 2020 także w obszarze produkcji energii, ograniczania emisji CO2 i ochrony klimatu – Polska Agencja Prasowa cytuje ministra Sawickiego.

Zdaniem naszego ministra rolnictwa, rozwój odnawialnych źródeł energii na terenach wiejskich przyczyni się do wzrostu konkurencyjności wspólnotowego rolnictwa, a także przyczyni się do realizacji celów unijnych Polityk – Spójności i Energetycznej. Wg Sawickiego, w tym celu powinniśmy wykorzystać doświadczenia krajów UE, które w technologiach wykorzystania biomasy na cele energetyczne są bardzo zaawansowane.

W celu realizacji projektów z zakresu OZE na początku lipca Ministerstwo Rolnictwa powołało zespół ds. rozwoju odnawialnych źródeł energii na obszarach wiejskich. – Będziemy chcieli stworzyć modelowe rozwiązania dla gminy czy powiatu, pozwalające im na samowystarczalne zaopatrzenie w energię wyłącznie w oparciu o źródła odnawialne – Sawicki tłumaczył motywy połania zespołu ds. OZE.D.Ł