Dotacje na OZE głównie dla firm zza granicy

Dotacje na OZE głównie dla firm zza granicy
Gamesa press

Jak informuje „Dziennik Gazeta Prawna”, większość środków z dotacji, które NFOŚiGW przeznaczy na energetykę odnawialną, trafi do {więcej}zagranicznych firm.

W rozstrzygniętym niedawno konkursie w zakresie odnawialnych źródeł energii Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska rozdysponuje kwotę 1,8 mld zł.

REKLAMA

Jak pisze jednak „DGP”, większość z technologii finansowanych z powyższej dotacji pochodzi od zagranicznych producentów. Niemal połowa z wniosków, które otrzymały dofinansowanie, dotyczy budowy farm wiatrowych, tymczasem – jak zauważa gazeta – zdecydowana większość elektrowni wiatrowych zostanie zakupiona od firm z Niemiec czy Danii.

REKLAMA

Przykłady zastosowania rodzimych techologii OZE możemy natomiast znaleźć na rynku biogazowni. Biogazownie wg własnych projektów budują m.in. firmy Zeneris NFI czy Poldanor.

Jak dodaje „DGP”, budowa biogazowni z wykorzystaniem technologii polskiej jest dużo tańsza – wybudowanie instalacji o mocy 1 MW kosztuje ok. 12-13 mln zł, podczas gdy zastosowanie technologii niemieckiej wiąże się z kosztami rzędu 16-20 mln zł.