Sawicki w ofensywie w sprawie OZE

Sawicki w ofensywie w sprawie OZE
.....

Zdaniem szefa resortu rolnictwa, do 2050 roku 50% energii produkowanej w Polsce może pochodzić ze źródeł odnawialnych, w czym znacząco pomóc ma wykorzystanie energetycznego potencjału rolnictwa.

– 50 proc. energii z OZE do 2050 roku to jest realny plan, nie marzenie – oświadczył Sawicki.

Aby zrealizować ambitny cel, konieczne – zdaniem ministra rolnictwa – jest zwiększenie funduszy na rozwój – zarówno na arenie krajowej, jak i na forum Unii Europejskiej.

REKLAMA

Zwiększenie potencjału OZE – zdaniem Sawickiego – można w dużej mierze osiągnąć wykorzystując w większym stopniu potencjał rolnictwa. W jego opinii, pełne wykorzystanie produktów ubocznych w rolnictwie może pozwolić na produkcję nawet 6-8 mld m3 oczyszczonego biogazu.

REKLAMA

W celu rozwijania czystych technologii w rolnictwie, Ministerstwo powołało zespół ekspertów, któremu przewodniczy prof. Janusz Gołaszewski z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

– Chcemy wypracować modelowe rozwiązania, które można by zastosować na obszarach wiejskich. Mam tu na myśli wszystkie źródła, chociaż zdajemy sobie sprawę, że motorem napędowym rolnictwa na wsi jest biomasa. Następnie chcielibyśmy zająć się analizą potencjału naszego rolnictwa. Zwrócimy uwagę także na upraszczanie przepisów – Cire.pl cytuje prof. Gołaszewskiego.

Zdaniem szefa ministerialnego zespołu ekspertów, kluczowe znaczenie dla rozwoju energetyki odnawialnej na obszarach wiejskich mają inwestycje w inteligentne sieci energetyczne – które umożliwią rozwijanie energetyki rozproszonej.

gr