Będą inwestycje w nowe sieci energetyczne

Będą inwestycje w nowe sieci energetyczne
net_efekt, flickr cc-by-2.0

PSE Operator będzie inwestować w nowe sieci przesyłowe, co zwiększy możliwości przyłączania nowych instalacji OZE. Za poprawę swojej infrastruktury zabrała się także {więcej}Energa-Operator.

Niedostateczna i przestarzała sieć przesyłowa energii elektrycznej już teraz uniemożliwia rozwój elektrowni produkujących energię ze źródeł odnawialnych w niektórych regionach naszego kraju.

Problemem jest zwłaszcza niewystarczająca infrastruktura tego rodzaju w północno-zachodniej części Polski – w najlepszym miejscu w naszym kraju dla rozwoju energetyki wiatrowej. W województwie zachodniopomorskim powstały już farmy wiatrowe o łącznej mocy kilkuset megawatów, ale inwestorzy chcą budować tam kolejne wiatraki. W rosnącej liczbie przypadków okazuje się to jednak trudne – właśnie na skutek braku infrastruktury energetycznej do odbioru wyprodukowanego na farmach wiatrowych prądu.

REKLAMA

Braki w infrastrukturze do przesyłu prądu wyprodukowanego ze źródeł odnawialnych mogą wkrótce ograniczyć możliwości szybko rozwijającego się sektora biogazowni rolniczych, a w dłuższej perspektywie utrudnić także powstawanie instalacji fotowoltaicznych.

Problem dostrzegają władze PSE Operator i szykują w związku z tym nowe inwestycje. Firma przygotowała 6-letni plan inwestycyjny, w ramach którego w infrastrukturę przesyłową ma zostać zainwestowane 8-9 mld zł. Tylko w tym roku PSE Operator na moderniazcję sieci przesyłowych chce wydać 700 mln zł.

REKLAMA

Swoje plany inwestycyjne PSE Operator uzgadnia z Urzędem Regulacji Energetyki, który musi zatwierdzić ich ostateczny kształt.

Z modernizacją swoich sieci energetycznych wystartowała Energa-Operator. W ubiegłym roku spółka za ponad 1 mld złotych zbudowała ponad 1,5 tys. km nowych linii i zmodernizowała 1,2 tys. km. W sumie Energa-Operator zarządza liniami energetycznymi o długości 167 tys. km.

Oprócz modernizacji i budowy nowych linii energetycznych, infrastruktura spółki w ubiegłym roku wzbogaciła się o 15,5 tys. przyłączy o łącznej długości 430 km, a także o 1,4 tys. stacji transformatorowych.

W tym roku na inwestycje Energa-Operator chce wydać 1,2 mld zł – w tym na modernizację sieci 447 mln zł, na przyłączenie nowych odbiorców – 532 mln zł, a także na unowocześnienie systemów zarządzania – ponad 200 mln zł.

Wśród tegorocznych inwestycji spółka zależna Energi, która posiada 17-procentowy udział w sprzedaży prądu w Polsce, planuje m.in. modernizację 125-kilometrowego odcinka linii Górowo-Iławieckie-Olsztynek-Mostkowo, 156-kilometrowego odcinka linii Mrągowo-Biskupiec-Lidzbark Warmiński-Ostróda-Iława, a także linii Gdańsk Błonia – Elektrociepłownia Elbląg, gdzie Energa rozpocznie niedługo budowę bloku o mocy 20 MW, w którym spalana będzie wyłącznie biomasa.


D.Ł