Zapraszamy do Polkowic na V Forum Ekoenergetyczne

Zapraszamy do Polkowic na V Forum Ekoenergetyczne
Clearly Ambiguous, flickr cc-by-2.0

{więcej}Fundacja na Rzecz Rozwoju Ekoenergetyki „Zielony Feniks” wraz z Gminą Polkowice serdecznie zaprasza na V Forum Ekoenergetyczne w Polkowicach, które odbędzie się w dniach 12-13 września br. na terenie Dolnośląskiej Wyższej Szkoły Nauki i Techniki. 

Patronat honorowy nad tym wydarzeniem objął Minister Gospodarki. Jak co roku będzie to spotkanie naukowców, ekologów,  rolników i przedstawicieli biznesu. W bieżącym roku kierujemy specjalne wykłady do dzieci i młodzieży, by mogły zapoznać się z tematyką OZE, a także by odpowiedzieć im na pytania na temat energii z OZE i dlaczego warto oszczędzać energię.

REKLAMA

Forum służy promowaniu rozwoju ekoenergetyki i edukacji społeczeństwa, poszerzaniu wiedzy o wykorzystaniu energii pozyskiwanej z wiatru, biomasy, wody i słońca. Wydarzenie to stanowi okazję do spotkania i dyskusji podmiotów działających na rynku OZE i jest możliwością wymiany doświadczeń, osiągnięć i wyznaczenia kierunków rozwoju w zakresie odnawialnych źródeł energii. Jednym z ważniejszych tematów tegorocznego Forum będzie budownictwo energooszczędne. 

REKLAMA

Agenda V Forum Ekoenergetycznego w Polkowicach [PDF].