Technologie magazynowania energii z OZE przyszłością

Technologie magazynowania energii z OZE przyszłością
sunfilm

Europa dąży do zwiększenia udziału źródeł energii odnawialnej (OZE) w ogólnej produkcji energii. Wysokie wykorzystanie OZE jest możliwe dzięki stworzeniu {więcej}skutecznych metod magazynowania energii, co otwiera ogromne możliwości dla rozwoju tego rynku. 


W najnowszej analizie Frost & Sullivan, globalnej firmy doradczej, pt. „Europejski rynek  wielkoformatowych systemów magazynowania energii: możliwości związane z rozwojem rynku energii odnawialnej”, stwierdza się, że w 2010 roku ten sektor odnotował przychody w wysokości 1.249,1 mld USD. Przewiduje się, że do roku 2017 wzrosną one prawie dwukrotnie, osiągając wartość 2 mld USD. W raporcie skupiono się na następujących technologiach: elektrownie szczytowo-pompowe, magazynowanie energii w postaci sprężonego powietrza, magazynowanie energii w postaci wodoru, baterie elektro-chemiczne oraz systemy stapianej soli (molten salt). 


Rosnące zapotrzebowanie na energię elektryczną, któremu towarzyszą nowe rozwiązania technologiczne, takie jak inteligentne sieci elektroenergetyczne oraz coraz szersze zastosowanie pojazdów elektrycznych i upowszechniające się wykorzystanie energii odnawialnej, podkreślają znaczenie technologii umożliwiających magazynowanie energii na dużą skalę. 


„Wyznaczone przez EU cele zwiększenia udziału OZE w ogólnej produkcji energii sprzyjają tworzeniu i wdrażaniu technologii masowego magazynowania energii” – stwierdzają analitycy Frost & Sullivan. „Realizacja długoterminowych planów instalacji inteligentnych sieci i uzyskania pełnej automatyzacji będzie możliwa tylko wtedy, gdy magazynowanie energii będzie odbywało się na wielką skalę. Takie rozwiązanie zagwarantuje regularny dopływ energii ze źródeł odnawialnych.” 


Kraje europejskie postawiły sobie za cel zwiększenie udziału OZE w miksie energetycznym. Skuteczne systemy magazynowania energii pomogą w osiągnięciu tego celu,  oddalając jednocześnie potrzebę wdrażania nowych rozwiązań sieciowych. Większość technologii magazynowania energii elektrycznej jest przyjazna środowisku, w związku z tym energia pochodząca z OZE może być magazynowana bez zagrożenia dla ekologii zarówno kilka sekund, jak i kilka miesięcy. 


„Wprowadzenie inteligentnych systemów zarządzania energią również stwarza nowe perspektywy dla technologii magazynowania energii” – dodają analitycy Frost & Sullivan. „Inteligentne systemy energetyczne obejmują takie rozwiązania, jak zarządzanie popytem energii oraz inteligentne sieci (smart grids). Inteligentne zarządzanie energią będzie trudne bez wydajnych systemów magazynowania energii na dużą skalę”. 


Niestety, brak konkretnych celów w zakresie inwestycji w masowe magazynowanie energii wpływa negatywnie na perspektywy rozwoju rynku. Większość technologii dopiero raczkuje i jest wciąż stosunkowo droga. Ponadto dostępne rozwiązania muszą dowieść swojej niezawodności i wydajności, co także wpływa na spowolnienie rozwoju sektora w Europie. Niemniej jednak, duże firmy, głównie z USA, liczące się w przemyśle, z coraz większym zainteresowaniem patrzą na Europę. 


„Konieczne jest zrozumienie znaczenia magazynowania energii na wielką skalę” – podsumowują analitycy Frost & Sullivan. „Stosowne regulacje prawne i ulgi, które będą zachęcać do magazynowania energii, przyczynią się do dynamicznego rozwoju rynku w Europie. Europejscy inwestorzy i deweloperzy powinni zwiększyć swoją aktywność na rynku już dziś, zanim doświadczeni gracze z za oceanu wejdą na rynek europejski”. 

REKLAMA

frost & sullivan

REKLAMA