Spotkanie Lokalnej Grupy Wsparcia projektu VIS NOVA

W Starostwie Powiatowym w Gorlicach odbyło się spotkanie Lokalnej Grupy Wsparcia projektu VIS NOVA, który współfinansowany jest ze środków UE Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu dla Europy Środkowej. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele partnerów projektu, czyli Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć „Energie Cités”, Akademii Górniczo-Hutniczej oraz Starostwa Powiatowego w Gorlicach, a także reprezentanci innych instytucji żywo zainteresowanych implementacją projektu i jego rezultatami.

Daniel Markowicz reprezentujący Starostwo Powiatowe wygłosił prezentację na temat postępów w realizacji projektu i przypomniał cel inwestycji pilotażowej, która ma polegać na wprowadzeniu systemu zarządzania energią w Zespole Szkół nr 1 im. Ignacego Łukasiewicz w Gorlicach. W prezentacji wspomniano główne cele i rezultaty projektu VIS NOVA, potencjał odnawialnych źródeł energii w powiecie, a także  wydarzenia poprzedzające spotkanie Lokalnej Grupy Wsparcia.

Następnie prezentację wygłaszał Marcin Łojek ze Stowarzyszenia Gmin, który przedstawił plany związane ze studiami wykonalności dla pilotażowej inwestycji oraz dla kogeneracji w Szpitalu Specjalistycznym im. H. Klimontowicza w Gorlicach.

REKLAMA

Magdalena Wojdyła z Akademii Górniczo-Hutniczej zaprezentowała  techniczne szczegóły inwestycji w Zespole Szkół nr 1. Wprowadzany system zarządzania energią będzie przypominać innowacyjne rozwiązania zastosowane w Laboratorium Edukacyjno-Badawczym Odnawialnych Źródeł i Poszanowania Energii AGH w Miękini.

REKLAMA

Ostatnia prezentacja dotyczyła Międzynarodowej Strategii Zrównoważonego Rozwoju oraz czterech alternatywnych scenariuszy rozwoju i była wygłoszona przez Elżbietę Hałaj z AGH.

Uczestnicy żywo reagowali na każde wystąpienie. Dyskusja dotyczyła wszystkich poruszanych kwestii. Najważniejsze omówione sprawy to finansowanie inwestycji w Zespole Szkół, przeznaczenia Laboratorium w Miękini oraz szanse i zagrożenia rozproszonej produkcji energii z OZE na terenie powiatu gorlickiego. Uczestniczący w spotkaniu Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 Janusz Kryca zainteresował się możliwością odbycia praktyk przez uczniów z klas technikum ukierunkowanych na energetykę i odnawialne źródła energii. Dyrektor poinformował, że kierunki te nie cieszą się powodzeniem wśród licealistów Powiatu Gorlickiego, dlatego dyskutowano o konieczności promowania tych zawodów. Dyskutowano także o potrzebie uświadamiania młodzieży zalet zawodu technika instalacji OZE. Według starosty Mirosława Wędrychowicza dużym problemem Powiatu Gorlickiego jest niska świadomość mieszkańców i niechęć do zmian, które stanowią barierę rozwoju efektywności energetycznej. Dużą część dyskusji poświęcono kwestii rozwoju regionalnego województwa małopolskiego i projekcie Regionalnego Planu Energetycznego dla Województwa Małopolskiego oraz jego założeń. Dyskusja ta łączyła się z planowanymi działaniami zmierzającymi do opracowania Międzynarodowej Strategii Zrównoważonego Rozwoju oraz alternatywnymi scenariuszami dla rozwoju powiatu. Dla Powiatu Gorlickiego największy problem stanowi niska emisja i zanieczyszczenia produkowane przez indywidualne gospodarstwa, które ze względu na złą sytuację ekonomiczną wykorzystują na cele grzewcze opał niskiej jakości lub śmieci.

Spotkanie zakończyło się przypomnieniem zadań jakie czekają polskich partnerów w najbliższych miesiącach. Partnerzy postanowili przygotować broszurę informacyjną dla mieszkańców Powiatu Gorlickiego, która będzie zawierać informacje o projekcie VIS NOVA, a także zestaw zasad i sposobów na oszczędzanie energii w gospodarstwach domowych. Uczestników spotkania zaproszono na wrześniowe Sympozjum Energii, otwartą konferencję dla mieszkańców, Lokalnej Grupy Wsparcia i wszystkich zainteresowanych projektem VIS NOVA.

Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités”, lipiec 2013