Autonomia energetyczna jest możliwa!

Autonomia energetyczna jest możliwa!
Agentur für Erneuerbare Energien e.V.

Kilkaset osób uczestniczyło w Międzynarodowej Konferencji we Wrocławiu, podczas której omawiany był temat lokalnego bezpieczeństwa energetycznego, energetyki odnawialnej i działań związanych z oszczędzaniem energii.

Wniosek główny: jeśli tylko chcemy – możemy uniezależnić się energetycznie, czy to w naszym domu, czy osiedlu czy w gminie. Postępując mądrze będziemy mogli spać spokojnie. Unikniemy też kryzysu energetycznego.

Samorządowcy z Polski i Unii Europejskiej, politycy, pracownicy naukowi oraz sektor prywatny. Ponad 200 osób wzięło udział w konferencji „Autonomia Energetyczna Gminy, Domu i Regionu”, którą 2 września we Wrocławiu zorganizowało Stowarzyszenie Wolna Przedsiębiorczość. –Zorganizowaliśmy tę konferencję, ponieważ chcieliśmy publicznie postawić kilka bardzo ważnych dla nas wszystkich, i to nie tylko w Polsce, pytań, a także poszukać w doborowym, międzynarodowym towarzystwie odpowiedzi. Czy jest możliwe, żebyśmy mieszkali w domach, które nie będą potrzebowały energii od dostawców zewnętrznych? Czy domy te mogą samodzielnie produkować energię dla własnych potrzeb i dzięki temu pozwalać ich właścicielom oszczędzać pieniądze? Czy możemy stworzyć takie autonomiczne osiedla, gminy, miasta, a nawet całe regiony? Czy możemy się uniezależnić od standardowych dzisiaj form energii? Odpowiedź, którą uzyskaliśmy od prelegentów z 6 krajów w trakcie konferencji jest jednoznaczna: Możemy! I mamy na to już dziś praktyczne dowody! Są nimi choćby 15 zrealizowanych projektów i rozwiązań, które pokazali nasi goście w trakcie konferencji – podsumowuje Krzysztof Brzozowski, prezes Stowarzyszenia Wolna Przedsiębiorczość.

REKLAMA
REKLAMA

Stowarzyszenie Wolna Przedsiębiorczość od lat zajmuje się tematem energii odnawialnej oraz energooszczędnego budownictwa współpracując z lokalnymi samorządami, przedsiębiorstwami i instytucjami. Stowarzyszenie jednocześnie na bieżąco śledzi rozwój najnowszych technologii mikroenergetycznych, rozwiązań organizacyjnych i modeli biznesowych, tworząc z nich kompletne rozwiązania rozwijające energetykę lokalną. Stowarzyszenie rozwija od 2 lat projekt Autonomicznego Regionu Energetycznego, w który włączonych jest 21 gmin z Dolnego Śląska. Tegoroczna konferencja jest więc kontynuacją działań Stowarzyszenia, promujących wykorzystanie nowoczesnych technologii służących wytwarzaniu i oszczędzaniu energii. – Zależy nam na tym, aby pokazywać alternatywę dla rozwoju bazującego na tradycyjnych zasobach energii, które są skończone, a poleganie wyłącznie na nich zaprowadzi nas w pułapkę. Za chwilę będzie już za późno, by testować, a następnie wdrażać nowe systemy organizacyjne i nowe technologie. Dlatego już od wielu lat promujemy w całej Polsce ideę technologii zmniejszających zużycie energii w budynkach oraz technologii wykorzystujących źródła odnawialne, w sposób ekonomicznie i rynkowo uzasadniony. Już dziś mamy technologie i rozwiązania, które to umożliwiają – wyjaśnia Bartosz Miara, ze Stowarzyszenia Wolna Przedsiębiorczość. O tym, jak może to się nam opłacać, w bardzo konkretny sposób, debatowano zarówno podczas prezentacji w dwóch równolegle odbywających się blokach tematycznych, jak i w kuluarach. Spotkanie służyć miało nie tylko wymianie poglądów, ale przede wszystkim prezentacji sprawdzonych rozwiązań i nawiązywaniu kontaktów.

Konferencja, nad którą patronat honorowy objął szef Parlamentu Europejskiego, Jerzy Buzek oraz Marszałek Województwa Dolnośląskiego Rafał Jurkowlaniec, skupiła przedstawicieli sektora publicznego, prywatnego i pozarządowego, środowisk opiniotwórczych i mediów, realizatorów projektów energetycznych z Polski, ale również z zagranicy. Zaprezentowali oni uczestnikom przykłady wdrożonych projektów, które zapewniły samowystarczalność energetyczną pojedynczym domom, ich grupom w układach osiedlowych, a także całym miastom i gminom. Jednym z nich było austriackie miasto Gussing, które do perfekcji opanowało wiedzę i możliwości wykorzystywania energii odnawialnej. W przypadku tym nie mówimy o pojedynczych domach, ale o całościowym ujęciu systemowym, radykalnie rozwiązującym problem zaopatrzenia energii mieszkańców całej gminy – Gussing stało się laboratorium dla energii odnawialnej. Dzisiaj z surowców odnawialnych produkujemy 85% ciepła potrzebnego dla 4 tys. mieszkańców naszej gminy. Posiadamy 840 ton syntetycznego gazu. Produkujemy w małych ilościach paliwa, benzynę i olej napędowy z drewna – mówił podczas konferencji Peter Vadasz, burmistrz Gussing, samowystarczalnego miasta z Austrii. Omówione zostały również przykłady analogicznych rozwiązań z Danii, Niemiec, Szwecji i Japonii.

– Jesteśmy bardzo zadowoleni z efektów naszej konferencji. Przygotowywaliśmy się na przybycie 120 uczestników, a frekwencja nas zaskoczyła. W dwóch salach, gdzie niezależnie odbywały się 2 panele dotyczące autonomii energetycznej budynków, gmin i regionów brało udział łącznie blisko 200 osób. Dużym zainteresowaniem cieszył się również film „Czwarta Rewolucja”, do obejrzenia którego zaprosiliśmy uczestników konferencji i mieszkańców Wrocławia. Takie zainteresowanie jest dowodem tego, że coraz bardziej jesteśmy świadomi rewolucji, która właśnie ma miejsce. Rewolucji energetycznej oczywiście – podsumowuje Bartosz Miara.

Więcej informacji na stronie www.eko-gmina.pl.