Spotkania kooperacyjne podczas targów Poleko

Spotkania kooperacyjne podczas targów Poleko
Intersolar press

Zapraszamy na spotkania kooperacyjne pomiędzy przedsiębiorcami działającymi w branży czystych technologii, które odbędą się 23 listopada podczas poznańskich targów POLEKO.

Ośrodek Enterprise Europe Network działający przy Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego SA w imieniu głównego organizatora, Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego oraz pozostałych współorganizatorów tj: ZENIT GmbH, Wrocławskim Centrum Transferu Technologii, Investitions- und Förderbank Niedersachsen – NBank zaprasza na indywidualne spotkania biznesowe przedsiębiorców i specjalistów działających w obszarach:

– woda, ścieki

– odpady, recykling

– energia, energia odnawialna

– powietrze, hałas, wibracje

– rewitalizacja, rekultywacja

– aparatura kontrolno-pomiarowa

– systemy zabezpieczeń środowiska naturalnego

– ochrona przeciwpowodziowa

Spotkania kooperacyjne odbędą się podczas targów POLEKO „Innowacyjne środowisko dla biznesu”

REKLAMA

Termin: 23 listopada 2011

REKLAMA

Miejsce: Sala konferencyjna World Trade Center Poznań, ul. Bukowska 12, 60-810 Poznań (obok pawilonu nr 5 Międzynarodowych Targów Poznańskich)
Rejestracja: www.b2match.eu/eco-match2011

Więcej informacji znajdziecie Państwo tutaj

Ośrodek Enterprise Europe Network działający przy Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego SA zapewnia wszystkim uczestnikom spotkań kooperacyjnych pomoc przy zamieszczeniu profilu firmy oraz koordynację i wsparcie przy kojarzeniu partnerów biznesowych.

Ponadto w przypadku wyjazdu 5 firm z województwa dolnośląskiego ośrodek Enterprise Europe Network działający przy Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego SA, zapewnia tłumacza polsko-angielskiego podczas rozmów kooperacyjnych,

w tym opiekę merytoryczną konsultanta ośrodka.


Osoba do kontaktu:

Anna Izbińska

Tel. 074 648 04 41

e-mail: anna.izbinska@darr.pl