Fundusze na energię odnawialną i efektywność energetyczną. Ostatnia szansa na złożenie wniosku

Fundusze na energię odnawialną i efektywność energetyczną. Ostatnia szansa na złożenie wniosku
fsecart, flickr cc-by-2.0

{więcej}Do 12 sierpnia br. NFOŚiGW przyjmuje wnioski o dotacje w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, które można wykorzystać na projekty z zakresu OZE i efektywności energetycznej. 

Dotacje w ramach Funduszu EOG są rozdzielane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Na wsparcie projektów przeznaczono prawie 279,2 mln zł. W wymienonej wyżej kwocie 231,5 mln zł to dotacje na efektywność energetyczną, a 47,5 mln zł na OZE. 

REKLAMA

W przypadku działań zwiększających efektywność energetyczną dotacje można otrzymać na termomodernizację budynków użyteczności publicznej, przeznaczonych na potrzeby: administracji publicznej, oświaty, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, turystyki, sportu.

REKLAMA

Z kolei dotacje na OZE będzie można przeznaczyć m.in. na montaż urządzeń do produkcji energii cieplnej i elektrycznej w skojarzeniu, kotłów biomasowych, fotowoltaiki, rekuperatorów ciepła, pomp ciepła, kolektorów słonecznych, małych elektrowni wiatrowych, biogazowni czy instalacji geotermalnych. Moc nomilalna instalacji nie może przekroczyć 5 MW. 

Maksymalna kwota dofinansowania na jeden projekt to 3 mln €. Ostateczna kwota dofinansowania przyznana na projekt uzależniona jest od całkowitej wielkości usuniętej lub unikniętej emisji CO2/rok w wyniku realizacji projektu. Będzie ona obliczana jako iloczyn stałej kwoty dofinansowania (wynoszącej 3600 PLN) przez liczbę ton usuniętej lub unikniętej wskutek realizacji projektu emisji CO2/rok (pod warunkiem, że całkowita wielkość udzielonego dofinansowania nie przekroczy 80% całkowitych kosztów kwalifikowanych).
gramwzielone.pl