Dotacje na OZE na Podkarpaciu

Dotacje na OZE na Podkarpaciu
Solahart, ESTIF

WFOŚiGW w Rzeszowie uruchamia konkurs na dofinansowanie projektów z zakresu energetyki odnawialnej. Do wydania na ten cel ma 6 mln zł.

W ramach konkursu o nazwie „Budowa, rozbudowa lub modernizacja odnawialnych źródeł energii lub źródeł wysokosprawnej kogeneracji wraz z podłączeniem do sieci przesyłowej energii cieplnej lub elektrycznej na terenie województwa podkarpackiego” można ubiegać się o dofinansowanie następujących instalacji:

REKLAMA

– elektrownie wiatrowe o mocy poniżej 10 MWe,

– elektrownie wodne o mocy poniżej 5 MWe,

– projekty geotermalne, pompy ciepła,

– instalacje fotowoltaiczne,

– instalacje kolektorów słonecznych,

– biogazownie i elektrownie na biomasę o mocy do 20 MWt,

– instalacje kogeneracyjne o mocy do 3 MWe


O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne, instytucje publiczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

REKLAMA

Poziom dofinansowania przedsięwzięć ze środków Funduszu wynosi maksymalnie do 75% wartości kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia. Minimalny całkowity koszt projektów to 500 tys. zł, a dofinansowanie jest udzielane na zasadach pożyczki o oprocentowaniu na poziomie 3% w skali roku. Maksymalny okres finansowania wynosi 10 lat od daty wypłaty pierwszej transzy pożyczki.

W konkursie na dofiansowanie OZE WFOŚiGW w Rzeszowie przyjmuje wnioski w okresie od 24.10.2010 – 04.11.2011.