Powstanie nowe eko-energetyczne ministerstwo?

Powstanie nowe eko-energetyczne ministerstwo?
Vestas press

Jedna z propozycji zmian struktury nowego rządu zakłada połączenie ministerstw środowiska i gospodarki. Taka zmiana byłaby szczególnie istotna dla branży OZE.

Kilka dni temu premier Donald Tusk zaproponował przeniesienie spraw związanych z energetyką z Ministerstwa Gospodarki do Ministerstwa Środowiska. W odpowiedzi, szef resortu gospodarki, Waldemar Pawlak, wysunął swoją propozycję, zgodnie z którą Ministerstwa Gospodarki i Środowiska miałyby ulec połączeniu.

Pawlak przekonuje, że takie rozwiązanie można zrealizować bez większych przeszkód organizacyjnych. – Gospodarka to jest dział administracji w jednej strukturze obejmującej energię, politykę gospodarczą i wiele innych ważnych zadań. Jeżeli mówimy o takim praktycznym, skutecznym działaniu, to wydaje się, że możliwość objęcia zarówno gospodarki, jak i środowiska jednym ministerstwem jest możliwa do szybkiego przeprowadzenia – Polska Agencja Prasowa cytuje ministra gospodarki.

REKLAMA

Pawlak podkreślił też, że połączenie obu resortów byłoby zgodne z obecnym trendami w światowej gospodarce – Wtedy moglibyśmy mówić o tym, co w OECD jest na czasie, to znaczy zielony wzrost, zielona gospodarka, to byłaby ciekawa koncepcja także z punktu widzenia tego, co jest w Europie i na świecie bardzo popularne – powiedział PAP szef resortu gospodarki.

REKLAMA

W tej chwili kluczowym resortem dla branży OZE w Polsce jest Ministerstwo Gospodarki. To MG kształtuje zasady funkcjonowania producentów zielonej energii. To także w tym resorcie powstaje długo oczekiwana ustawa o energii odnawialnej, która ma wdrożyć w naszym kraju nowy system wsparcia dla operatorów odnawialnych źródeł energii.

Tymczasem w gestii resortu środowiska mieszczą się kompetencje związane polityką klimatyczną, a także ze sprzedażą praw do emisji CO2, które przyznano Polsce w Protokole z Kioto. Środki ze sprzedaży tzw. AAUs trafiają na konto Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który finansuje z nich następnie inwestycje mające na celu zwiększanie udziału OZE w produkcji energii w Polsce, a także projekty mające na celu ograniczanie zużycia energii.

Minister Środowiska Andrzej Kraszewski do pomysłu Ministra Gospdarki wstępnie odniósł się z entuzjazmem. – Tak się złożyło, że cieszę się doskonałą współpracą z wicepremierem Waldemarem Pawlakiem. Również nasi urzędnicy dobrze współpracują. Ale nie zawsze tak musi być. Dlatego jest to pomysł warty przemyślenia – powiedział PAP Kraszewski.

gr