Notowana na GPW spółka z branży OZE zwiększa zyski

Notowana na GPW spółka z branży OZE zwiększa zyski
foto: pgegreenenergy, flickr cc-by-2.0

{więcej}W II kwartale br. zysk netto z działalności Global Energy SA (GPW: GLE) wyniósł 2,3 mln zł. Zarząd spółki inwestującej na rynku OZE zapowiada dalsze wzrosty w kolejnych kwartałach.

Na początku 2013 roku w spółce (wówczas Libra Capital SA) doszło do zmiany profilu działalności, która obecnie specjalizuje się w inwestowaniu w projekty odnawialnych źródeł energii. Zmieniona została również nazwa na Global Energy SA. Tak poważna transformacja firmy miała swoje odzwierciedlenie w wynikach finansowych za pierwsze półrocze 2013 roku. Zysk netto z działalności w I kwartale wyniósł -165 tys. zł, ale w II kwartale już wzrósł aż do 2,3 mln zł. Łącznie w pierwszym półroczu spółka osiągnęła 2,15 mln zysku. Ze względu na fakt, że spółka działa jako holding finansowy, nie generuje przychodów z działalności operacyjnej. Zdaniem zarządu spółki kolejne miesiące potwierdzą słuszność obranej strategii.

REKLAMA

Kondycja finansowa naszej spółki jest obecnie bardzo dobra. Świadczy o tym chociażby wysokim poziom aktywów obrotowych, który wynosi obecnie ponad 28 milionów złotych. Z kolei transakcja sprzedaży 50% udziałów w spółce New Vision Management zawarta w lipcu, sprawia, że wyniki za III kwartał mają szanse być równie pozytywne, jak w całym półroczu 2013 roku – powiedział Artur Staykov, prezes Global Energy SA.

REKLAMA

Według stanu na dzień 30 czerwca 2013 roku należności wobec spółki wynosiły ponad 10 mln zł, natomiast zobowiązania zaledwie 83 tys. zł, w tym wyłącznie krótkoterminowe.
 
Global Energy SA prowadzi działalność inwestycyjną w sektorze energii odnawialnej (OZE). Spółka funkcjonuje jako organizacja holdingowa – poprzez podmioty zależne pozyskuje i sprzedaje zieloną energię oraz tworzy projekty farm wiatrowych i solarnych na terenie Europy. 
materiał prasowy