Mały trójpak energetyczny wejdzie w życie w przyszłym tygodniu

Mały trójpak energetyczny wejdzie w życie w przyszłym tygodniu
Eva Cristescu, flickr cc-by-2.0
{więcej}Ustawa o zmianie ustawy prawo energetyczne i niektórych innych ustaw z 26 lipca br. – nazywana małym trójpakiem energetycznym – wejdzie w życie już w przyszłym tygodniu. 
REKLAMA

Mały trójpak energetyczny został ogłoszony w Dzienniku Ustaw 27 sierpnia br., a to oznacza, że poza wyjątkami wskazanymi w ustawie, zawarte w nim przepisy wejdą w życie już 11 września br.

Przygotowanie małego trójpaku i przyjęcie go przed dużym trójpakiem zawierającym projekty ustaw Prawo energetyczne, Prawo gazowe oraz ustawy o odnawialnych źródłach energii ma na celu szybkie wdrożenie do polskiego prawa wymogów unijnych dyrektyw energetycznych, w których przyjęciu nasz kraj notuje spore opóźnienie grożące dużymi karami finansowymi. Ich nałożenia na Polskę domaga się Komisja Europejska, która wniosek w tej sprawie już przed kilkoma miesiącami skierowała do Europejskiejgo Trybunału Sprawiedliwości.

REKLAMA

Tymczasem, w opinii wielu ekspertów mały trójpak nie wdraża wszystkich przepisów unijnych dyrektyw i dlatego nie rozwiązuje problemu możliwych kar. Czytaj więcej na ten temat: Mały trójpak nie rozwiązuje problemów. Polsce dalej grożą ogromne kary, a rynek OZE stoi w miejscu.
gramwzielone.pl