Czy EBOR przestanie finansować budowę elektrowni węglowych?

Czy EBOR przestanie finansować budowę elektrowni węglowych?
dsearls, flickr cc-by-2.0

{więcej}Uczestniczące w odbywających się w tym tygodniu konsultacjach społecznych projektu polityki energetycznej Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju (EBOR) organizacje pozarządowe domagają się od banku, aby zaprzestał finansowania nowych inwestycji opartych na paliwach kopalnych, przede wszystkim na węglu.

REKLAMA

Mimo że inne najważniejsze publiczne instytucje finansowe, takie jak Bank Światowy czy Europejski Bank Inwestycyjny przyjęły w ostatnich miesiącach znaczące obostrzenia dla finansowania szkodliwych dla klimatu inwestycji węglowych, EBOR na razie nie podjął decyzji, aby pójść ich śladem.
 
W ramach konsultacji społecznych polityki energetycznej EBORu, które odbywają się w środę w Belgradzie, w Serbii, międzynarodowe organizacje pozarządowe zajmujące się ochroną klimatu, takie jak 350.org, CEE Bankwatch Network i WWF, a także organizacje regionalne z Bałkanów: SEE Change Net, CEKOR i Fractal przekażą przedstawicielom banku podpisaną przez 16 661 osób petycję z apelem o odejście od finansowania węgla. Podobne spotkanie konsultacyjne miało miejsce w ten poniedziałek w Istambule, a kolejne odbędzie się w ten piątek w Moskwie.
 
– Nowa polityka energetyczna EBORu powstaje w ramach Inicjatywy Zrównoważonego Rozwoju banku, stąd przejście na gospodarkę niskowęglową wydaje się być jej centralnym punktem  – mówi Fidanka Bacheva-McGrath, koordynator ds. EBORu CEE Bankwatch Network. Tymczasem w praktyce okazuje się, że inwestycje węglowe mają zostać tylko nieznacznie ograniczone.
 
Zgodnie z raportem CEE Bankwatch Network, między rokiem 2006 a 2011, kiedy obowiązywała obecna polityka energetyczna EBOR, kwota udzielanych przez niego rocznie pożyczek dla węgla wzrosła z 60 do 262 milionów euro. Pożyczki dla inwestycji w paliwa kopalne stanowiły w tym okresie 48% energetycznego portfolio banku. Organizacja CEE Bankwatch Network z zadowoleniem przyjmuje fakt, że w Polsce, przynajmniej nieoficjalnie, EBOR nie angażuje się w inwestycje węglowe. Tym niemniej, zdaniem organizacji, bank powinien wyeliminować także działania, które pośrednio wpływają na rozwój sektora węglowego. Dotyczy to na przykład rozważanej obecnie przez EBOR pożyczki na rozwój sieci dystrybucji energii dla ENEI, która buduje nowy blok węglowy w Kozienicach.
 
– Dzięki pożyczkom dla dużych spółek Skarbu Państwa, które budują lub planują budowę nowych bloków węglowych, EBOR umożliwia im przesuniecie kapitału inwestycyjnego z segmentów takich właśnie jak dystrybucja energii, w których stosunkowo łatwo uzyskać finansowanie od banków prywatnych lub z emisji obligacji na inwestycje, ku wytwarzaniu energii w oparciu o węgiel  – mówi Kuba Gogolewski, koordynator ds. energii CEE Bankwatch Network. Gdyby spółki te nie miały możliwości pozyskania pożyczek EBORu, byłyby zmuszone eliminować projekty najbardziej ryzykowne i nierentowne. Do takich zaliczają się obecnie projekty w nowe elektrownie węglowe.
 
Wzorem banku, który wyeliminował ze swojego portfolio pożyczki, które pośrednio wpływają na rozwój sektora paliw kopalnych jest Nordic Investment Bank. 
Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć

REKLAMA