Poznaliśmy szczegóły ustawy o OZE

Poznaliśmy szczegóły ustawy o OZE
(matt), flickr cc-by-2.0

Zielone certyfkaty na 15 lat, preferencje dla mikroźródeł OZE, spadek wartości opłaty zastępczej wraz ze wzrostem {więcej}cen energii – m.in. takie zapisy znajdą się w projekcie nowej ustawy o energii odnawialnej.

Jak poinformował przedstawiciel przygotowującego ustawę o OZE Ministerstwa Gospodarki, na którego powołuje się cire.pl, projekt ustawy został skierowany do biura prawnego ministerstwa, następnie trafi do uzgodnień wewnątrzresortowych i konsultacji społecznych, a prawdopodobną datą wprowadzenia ustawy w życie jest 1 stycznia 2013 roku.

W nowej wersji systemu świadectw pochodzenia, czyli tzw. zielonych certyfikatów, która zmieni dotychczasowy system, zielone certyfikaty mają być przyznawane na okres 15 lat. Nowością będzie malejąca wartość opłaty zastępczej, która determinuje wartość zielonych certyfikatów. O ile cenę świadectw pochodzenia w dalszym ciągu będzie kształtować rynek, wartość opłaty zastępczej, którą operatorzy energetyczni mogą płacić zamiast kupowania certyfikatów, ma maleć wraz ze wzrostem cen energii elektrycznej.

REKLAMA

Oznacza to, że producent zielonej energii w danej technologii przez 15 lat będzie otrzymywał mniej więcej stałe wynagrodzenie za wyprodukowaną energię, na które składa się cena energii elektrycznej plus wartość zielonego certyfikatu.

REKLAMA

Jak informuje cire.pl, przedstawiciel resortu gospodarki potwierdził, że nowa ustawa zróźnicuje wartość certyfikatów w zależności od rodzaju, rentowności i wielkości instalacji OZE, co oznacza, że najlepszy współczynnik zielonych certyfikatów otrzyma fotowoltaika, a najniższy – hydroenergetyka.

W dodatku, wraz z rozwojem danej technologii i spadkiem jej kosztów, resort gospodarki będzie mógł obniżać współczynnik certyfikatów, jednak operator instalacji wybudowanej w danym okresie będzie miał zagwarantowaną stałą cenę certyfikatów, która obowiązywała w momencie jej uruchomienia.

Ponadto, w odmienny sposób, w stosunku do obecnego systemu, ma być potraktowana energetyka biomasowa. Biogazownie czy elektrownie biomasowe będą mogły liczyć na dłuższe wsparcie, ale w mniejszej wysokości, która ma być uzależniona od stopnia rentowności danej instalacji.

Nowa ustawa zachowa obowiązek przyłączania do sieci dystrybucyjnej i przesyłowej nowych źródeł OZE, a także zakupu przez dystrybutorów energetycznych energii wyprodukowanej ze źródeł odnawialnych.

Ustawa ma wprowadzić także system preferencji podatkowych dla małych źródeł o mocy nieprzekraczającej 5 MW. Nowe przepisy wprowadzą także kategorię mikroźródeł, które będą mogły liczyć na większe wsparcie i preferencje. Możliwe jest, że operatorzy tego rodzaju instalacji zostaną zwolnieni z obowiązku koncesjonowania przy przyłączaniu ich do sieci energetycznej.