Więcej dotacji z Unii na energię odnawialną?

Więcej dotacji z Unii na energię odnawialną?
....

W unijnym budżecie na lata 2014-2020 na energię odnawialną Bruksela chce przeznaczyć 3 razy więcej środków niż w budżecie na lata 2007-2013. Do 2050 roku aż 55% energii konsumowanej we Wspólnocie ma pochodzić ze źródeł odnawialnych.{więcej}

Zgodnie z propozycją Komisji Europejskiej aż 20% unijnego budżetu na lata 2014-2020 może trafić na projekty zwiąne z czystymi technologiami. Oznacza to, że na clean-tech w całej Wspólnocie będzie można pozyskać w sumie ok. 200 mld euro.

REKLAMA

20% wydatków na zieloną energię w kolejnym budżecie UE to pomysł unijnej komisarz ds. zmian klimatu Connie Hedegaard, która nadzoruje postępy w zakresie realizacji unijnej strategii 3×20 zakładającej, że do 2020 roku Unia ma zwiększyć odpowiednio o 20% efektywność energetyczną i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, a także zredukować o 20% emisję gazów cieplarnianych.

REKLAMA

Większe wydatki na clean-tech mogą przyczynić się do raelizacji ostatniego pomysłu Komisji Europejskiej, czyli zwiększenia udziału OZE w konsumpcji energii w Unii z obecnych 10% do 55% w roku 2050. Co więcej, w najbardziej optymistycznym scenariuszu przygotowanym przez Departament Energii Komisji Europejskiej energia odnawialna może za 40 lat stanowić nawet 75% konsumpcji energii w ogóle i jednocześnie 97% konsumpcji energii elektrycznej, a emisję CO2 do tego czasu Unia może ograniczyć o 80-95%.

Strategia Brukseli w zakresie ograniczania emisji CO2 zakłada przede wszystkim zwiększenie efektywności energetycznej i produkcji zielonej energii, a także rozwój technologii CCS i energetyki jądrowej.