"DGP": patologia w NFOŚiGW, niejasnymi powiązaniami z KAPE zajmie się ABW

"DGP": patologia w NFOŚiGW, niejasnymi powiązaniami z KAPE zajmie się ABW
...

{więcej}”Dziennik Gazeta Prawna” informuje dzisiaj, że w konkursach na dofinansowanie z NFOŚiGW dochodzi do sytuacji, w których KAPE – firma powiązana kapitałowo z Funduszem pisze wnioski, a nawet czasami bierze udział w ich ocenie. „DGP” pisze także o innych powiązaniach KAPE i NFOŚiGW, i informuje, że już zainteresowała się nimi Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrzengo. 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej to instytucja odpowiedzialna za finansowanie przedsięwzięć mających ekologiczny charakter. Wiele z organizowanych przez NFOŚiGW konkursów dotyczy energetyki odnawialnej, a także efektywności energetycznej. Jak informuje „DGP”, tylko w latach 2009-11 roku Fundusz wydał na przedsięwzięcia ekologiczne prawie 15 mld złotych.

„Dziennik Gazeta Prawna” ustaliła, że w procedurze naborów wniosków w konkursach organizowanych przez NFOŚiGW dochodzi do sytuacji, w której wnioski potencjalnym beneficjentom konkursów organizowanych przez NFOŚiGW pisze firma powiązana z Funduszem. NFOŚiGW posiada bowiem 68% udziałów w Krajowej Agencji Poszanowania Energii (KAPE), która zajmuje się m.in. pisaniem wniosków o dofinansowanie z NFOŚiGW. 

REKLAMA
REKLAMA

„DGP” cytuje Witolda Maziarza, rzecznika NFOŚiGW, który odpiera zarzuty o niejasne powiązania w kwestii procedury naboru i oceny wniosków w konkursach Funduszu i który informuje, że NFOŚiGW nie zna autorów wniosków o dofinansowanie, wobec czego nie może być mowy o faworyzowaniu wnioskodawców współpracujących z Krajową Agencją Poszanowania Energii. 

„DGP” podaje także inny przykład współpracy NFOŚiGW z KAPE. – Od 2011 roku Fundusz pięciokrotnie udzielił swojej spółce kontraktu na ocenę merytoryczną wniosków ubiegających się o dofinansowanie.Krajowa Agencja Poszanowania Energii oceniała projekty, które wcześniej sama napisała. Jedno ze zleceń Funduszu dotyczyło oceny merytorycznej projektów w ramach V konkursu Programu System Zielonych Inwestycji (GIS). O dofinansowanie w ramach V konkursu ubiegało się miasto Pułtusk. Wniosek o dofinansowanie projektu Pułtuska opracowało KAPE, które następnie na zlecenie Narodowego Funduszu prowadziło ocenę merytoryczną. Pułtusk uzyskał ponad 2 mln zł dofinansowania – informuje „DGP”. 

Witold Maziarz odpowiada na łamach „DGP”, że podmioty weryfikujące, w tym KAPE, były naturalnie wyłaniane w otwartym postępowaniu, zgodnie z prawem zamówień publicznych, a weryfikację w ramach programów finansowych z zakresu efektywności energetycznej zlecano KAPE, by zapewnić sprawną i możliwie szybką ocenę składanej dokumentacji.

Jak ponadto informuje „DGP” sprawa powiązań NFOŚiGW i KAPE trafiła na początku ubiegłego miesiąca do Ministerstwa Środowiska. W efekcie z zasiadania z radzie nadzorczej KAPE zrezygnowała prezes Funduszu Małgorzata Skucha i jej zastępczyni Barbara Koszułap. Jak tłumaczy na łamach „DGP” rzecznik NFOŚiGW, zmian w radzie nadzorczej dokonano, by wykluczyć wszelkie wątpliwości, jakie zaczęły pojawiać się u klientów Funduszu. „Dziennik Gazeta Prawna” dodaje jednak, że w miejsce prezes Funduszu i jej zastępczyni do rady nadzorczej KAPE trafili inni pracownicy Funduszu. 
gramwzielone.pl