Mapa odnawialnych źródeł na Dolnym Śląsku

Mapa odnawialnych źródeł na Dolnym Śląsku
Avia Veneficia, flickr cc-by-2.0

Celem projektu EnergyRegion jest kreowanie nowch możliwości współpracy w zakresie rozwoju OZE na Dolnym Śląsku, a także sprawdzenie regionalnego potencjału źródeł odnawialnych m.in. dzięki stworzeniu regionalnego systemu pomiaru wietrzności.

Unijny projekt EnergyRegion, w którym bierze udział 10 podmiotów z Polski, Niemiec, Czech i Słowacji, a który na Dolnym Śląsku nadzoruje Urząd Marszałkowski we Wrocławiu, ma na celu stworzenie bazy danych o OZE, a także określenie możliwości współpracy o charakterze regionalnym i międzynarodowym, której celem będzie rozwój technologii odnawialnych źródeł energii oraz rozwiązań energooszczędnych.

REKLAMA

– W projekcie odnawialne źródła energii ujęte są bardzo szeroko, ponieważ obejmują nie tylko kategorię samego wytwarzania i przesyłu, ale również dostarczania nowych technologii i rozwiązań – Polska Agencja Prasowa cytuje Mieczysława Ciurlę, dyrektora wydziału rozwoju gospodarczego dolnośląskiego Urzędu Marszałkowskiego.

REKLAMA

W ramach projektu powstanie m.in. mapa energetyczna regionu, która określi potencjał poszczególnych miejsc pod kątem OZE. – Na terenach gmin czy powiatów znajdują się zasoby, które są zbyt małe dla dużych producentów energii, ale dla gminy wystarczające na kilkadziesiąt lat. Może warto zastanowić się nad budową lokalnych sieci przesyłowych i lokalnych zakładów energetycznych – PAP cytuje profesora Zbigniewa Gnutka z Politechniki Wrocławskiej.

Koszt projektu EnergyRegion to 3 mln euro, z czego 2,5 mln euro wyłoży Unia Europejska, a pozostałą część sfinansują podmioty uczestniczące w projekcie.

gr