Znamy beneficjentów unijnych dotacji z Działania 10.3

Znamy beneficjentów unijnych dotacji z Działania 10.3
WinWind press

Ministerstwo Gospodarki ogłosiło listę beneficjentów konkursu na dofinansowanie projektów związanych z produkcją urządzeń dla energetyki odnawialnej.{więcej}

W ramach konkursu 1/PO IiŚ/10.3/2010 „Rozwój przemysłu dla odnawialnych źródeł energii” Ministerstwo Gospodarki pełniące rolę Instytucji Pośredniczącej w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko przyznało dofinansowanie dla dwóch projektów, które w sumie otrzymają dotacje w wysokości 32,8 mln zł.

REKLAMA

Pierwszym beneficjentem Działania 10.3 jest firma Euros Polska Sp. z o.o., która z pomocą unijnych środków sfinansuje budowę zakładu produkującego śmigła do elektrowni wiatrowych. Zakład będzie zlokalizowany w Warszowicach, w Katowickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej, a na jego budowę Euros Polska pozyskał dofinansowanie w wysokości 23,2 mln zł.

REKLAMA

Dotację w ramach konkursu 1/PO IiŚ/10.3/2010 „Rozwój przemysłu dla odnawialnych źródeł energii” otrzyma także firma GSG Towers Sp. z o.o., która dzięki unijnemu dofinansowaniu w wysokości 9,6 mln zł zbuduje linię do produkcji elementów elektrwoni wiatrowych.

gr