Wiśniewski: potrzebne wsparcie dla małych OZE

Wiśniewski: potrzebne wsparcie dla małych OZE
Ritter Solar

W ocenie prezesa Instytutu Energetyki Odnawialnej, nowa ustawa o OZE powinna wspierać małe systemy odnawialnych źródeł energii i jednocześnie niwelować wsparcie dla dużych i zamortyzowanych OZE.{więcej}

Zdaniem Grzegorza Wiśniewskiego, prezesa IEO i Związku Pracodawców Forum Energetyki Odnawialnej (ZP FEO), nowy system wsparcia dla energetyki odnawialnej, który zostanie wprowadzony przez ustawę o OZE, powinien ograniczyć wsparcie zwłaszcza dla instalacji powstałych przed rokiem 1990, które już zostały zamortyzowane i które zostały zbudowane (…) w poprzednim systemie ustrojowym ze środków publicznych, a następnie przekazane bezinwestycyjnie konkretnym firmom, produkują energię po obiektywnie niskim koszcie -wielokrotnie niższym niż koszty krańcowe energii z nowych źródeł – tłumaczy na łamach wnp.pl Wiśniewski.

W propozycjach przygotowanych przez Związek Pracodawców Forum Energetyki Odnawialnej, technologii współspalania nie powinno się jednak odbierać wsparcia całkowicie i należy zachować 20% obecnego wsparcia w postaci zielonych certyfikatów, co oznaczałoby, że za wyprodukowanie 1 MWh energii w technologii współspalania jej producent otrzymywałby dodatkową premię w wysokości około 55 zł.

REKLAMA
REKLAMA

– Z punktu widzenia zachowania powagi państwa i prawa byłoby nie fair pozbawiać te technologie w ogóle wsparcia „z dnia na dzień”. Natomiast uważamy, że przy postulowanym poziomie wsparcia współspalanie będzie powoli, ewolucyjnie wypierane z rynku i wróci niejako na swoje miejsce, nie będzie technologią dominującą. Postulat wsparcia na poziomie 20 proc. opłaty zastępczej wynika z analiz kosztów inwestycji w technologie wspólspalania, które są zasadniczo niższe niż w przypadku innych technologii, a dzisiaj współspalanie jest tak samo wynagradzane jak inne technologie – przekonuje na łamach wnp.pl Wiśniewski.

Według propozycji IEO, w przeciwieństwie do dużych OZE, nowy system wsparcia powinien w większym stopniu promować małe źródła OZE, co powinno być realizowane m.in. poprzez zwolnienie z VAT-u przy zakupie małych elektrowni wiatrowych, mikrobiogazowni czy systemów fotowoltaicznych, a także poprzez zwolnienie z kosztów przyłączenia do sieci energetycznej w 100-procentach – w przypadku mikroźródeł i w 3/4 – w przypadku miniźródeł. Zdaniem Wiśniewskego zaletą rozwijania małych źródeł OZE jest m.in. niski poziom oddziaływania na środowisko, wzrost lokalnego bezpieczeństwa energetycznego, a także rozwój przymysłu i tworzenie nowych miejsc pracy.

– Uważam, że szanse na akceptację ma cała nasza propozycja, bo widzimy nie tylko ze strony resortu gospodarki, ale też resortów środowiska i rolnictwa wsparcie dla koncepcji rozwoju małych źródeł i wyeliminowania ryzyka politycznego wraz z jednoczesną poprawą efektywności wsparcia dla dużych źródeł. Najważniejsze jest przekonanie decydentów, żeby tym małym źródłom dać wsparcie w postaci gwarantowanych cen. Bez tego system nie ruszy – wnp.pl cytuje prezesa IEO.

Czytaj wiecej o propozycjach Związku Pracodawców Forum Energetyki Odnawialnej dot. nowej ustawy o OZE na Gramwzielone.pl w artykule: Postulaty do ustawy o OZE.