Ministerstwo zainteresowane zieloną energią

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego zleciło przygotowanie raportu, którego wnioski mogą zdecydować o charakterze dotacji na OZE w poszczególnych regionach Polski w latach 2014-2020.{więcej}

Raport „Określenie potencjału energetycznego regionów Polski w zakresie odnawialnych źródeł energii – wnioski dla Regionalnych Programów Operacyjnych na przyszły okres programowania 2014-2020” przygotuje Instytut Energetyki Odnawialnej, a celem raportu jest ocena dotychczasowych efektów programów dotacji na zieloną energię przyznanych poszczególnym województwom w unijnej perspektywie budżetowej na lata 2013-2017, co ma prowadzić do przygotowania rekomendacji co do kierunków finansowania OZE w ramach poszczególnych Regionalnych Programów Operacyjnych w kolejnym budzecie UE.

REKLAMA

Środki na OZE w obecnym budżecie dotacji unijnych dla Regionalnych Programów Operacyjnych praktycznie zostały już rozdysponowane i poszczególne województwa w przyszłym roku nie planują przeprowadzania oddzielnych konkursów na dotacje dedykowane OZE.

REKLAMA

Ile środków na rozwój energetyki odnawialnej może otrzymać Polska w ramach unijnego budżetu na lata 2014-2020? Czytaj więcej na ten temat na Gramwzielone.pl w artykule: Fundusze unijne 2014-2020: ile na OZE dla Polski?

gr