PwC: czekamy na ustawę o OZE

PwC: czekamy na ustawę o OZE
PowerWind press

PricewaterhouseCoopers wymienia przedstawienie założeń do nowego systemu wsparcia dla OZE jako jedną z najpilniejszych kwestii dla rynku energetycznego w Polsce w 2012 roku.

W wywiadzie dla wnp.pl Piotr Łuba, partner z Działu Doradztwa Biznesowego PwC, podkreśla, że rząd niepotrzebnie zwleka z podaniem informacji o nowym systemie wsparcia dla rynku OZE, co w efekcie przekłada się na wzrost niepewności co do rentowności przyszłych inwestycji i często skutkuje ich wstrzymaniem.

REKLAMA

– W roku 2011 zabrakło kilku ważnych decyzji. Nie określono jak będzie wyglądał w następnych latach system wsparcia dla OZE i kogenerecji, co powoduje, że kilka inwestycji ma kłopot z zamknięciem finansowania z uwagi na brak twardych faktów odnośnie przyszłości systemów wsparcia – wnp.pl cytuje przedstawiciela PwC.

REKLAMA

Pozostałe, najistotniejsze wyzwania stojące przed polskim rynkiem energetycznym w przyszłym roku to, zdaniem Łuby, uwolnienie taryfy G, a także uporządkowanie przez Urząd Regulacji Energetyki zasad funkcjonowania sektora ciepłowniczego.

Czytaj więcej na temat zapowiedzi Ministerstwa Gospodarki w zakresie nowej ustawy o OZE na Gramwzielone.pl w artykule: Ustawa o OZE ma premiować energetykę rozproszoną.