Ministerstwo Gospodarki: nowy system wsparcia do dyskusji

Ministerstwo Gospodarki: nowy system wsparcia do dyskusji
Janusz Pilitowski. Materiały Ministerstwa Gospodarki

{więcej}Janusz Pilitowski, dyrektor departamentu energetyki odnawialnej w Ministerstwie Gospodarki, poinformował, że nowe założenia systemu wsparcia, które resort gospodarki przedstawił w połowie września, nadal będą konsultowane. 

Cytowany przez Polską Agencję Prasową dyrektor departamentu OZE w MG poinformował, że ostatnie założenia do ustawy o OZE są efektem kilkumiesięcznej pracy zespołu złożonego z przedstawicieli wybranych ministerstw i że nadal będą podlegać ocenom i dyskusjom.

REKLAMA

Jak przypomina PAP, obecnie działający w Polsce system wsparcia odnawialnych źródeł energii opiera się na dotowaniu produkcji w postaci zielonych certyfikatów, jednak w projektowanej ustawie o OZE ma to ulec zmianie, a w przekazanych we wrześniu do konsultacji założeniach nowego systemu wsparcia resort gospodarki postuluje wprowadzenie systemu aukcji i gwarancji odbioru energii po stałej cenie przez 15 lat -dla inwestorów, którzy podczas aukcji zaproponują najniższą cenę za sprzedaż produkowanej przez siebie energii. 

REKLAMA

Przedstawiciele rządu deklarowali ostatnio, że projekt ustawy o OZE zawierającej nowe założenia wsparcia zostanie zaakceptowany przez Radę Ministrów i trafi do parlamentu jeszcze przed końcem roku. 
gramwzielone.pl