Ile zielonej energii produkujemy w Polsce?

Ile zielonej energii produkujemy w Polsce?
damien_m_in_japan, flickr cc-by-2.0

URE i Ministerstwo Gospodarki przedstawiły najnowsze dane dotyczące udziału źródeł odnawialnych w produkcji energii w Polsce, a także zainstalowanych mocy w poszczególnych rodzajach OZE.

Jak wynika z informacji przedstawionych przez Ministerstwo Gospodarki, udział zielonej energii elektrycznej w konsumpcji energii brutto w Polsce w 2010 roku wyniósł 6,98%, a źródła odnawialne wyprodukowały w ubiegłym roku w sumie 10,895 TWh energii, za co ich operatorom przyznano zielone certyfikaty o łącznej wartości ok. 3 mld zł.

REKLAMA

Udział źródeł odnawialnych w produkcji energii w Polsce systematycznie rośnie. W roku 2009 OZE w Polsce wyprodukowały 8,6 TWh energii elektrycznej, a rok wcześniej – 6,5 TWh. Jednak mimo stopniowego wzrostu produkcji zielonej energii w Polsce i osiągnięcia udziału na poziomie 6,98% w roku ubiegłym, w dalszym ciągu nie spełniamy celu wyznaczonego nam w tym zakresie przez Brukselę. Zgodnie z unijną strategią, w 2010 roku udział OZE w konsumpcji energii brutto w Polsce powinien wynieść 10,4%, a więc jest o 3,6 pkt procentowego większy niż osiągnięty w ubiegłym roku.

REKLAMA

Za dynamiczny wzrost produkcji energii ze źródeł odnawialnych w ostatnich latach odpowiada przede wszystkim energetyka wiatrowa. Jak wynika z danych przedstawionych przez Urząd Regulacji Energetyki, w połowie października moc działających w naszym kraju elektrowni wiatrowych wyniosła już 1481 MW. Oprócz farm wiatrowych, znaczący udział w „odnawialnym” portfolio w Polsce posiadają elektrownie wodne – w sumie 950 MW zainstalowanych mocy – oraz elektrownie biomasowe – ok. 309,7 MW. W dalszym ciągu minimalny jest udział fotowoltaiki, której zainstalowaną moc URE szacuje na 104 kW.