M. Stryjecki, FNEZ: w systemie aukcyjnym potrzebne koszyki technologiczne

M. Stryjecki, FNEZ: w systemie aukcyjnym potrzebne koszyki technologiczne
www.FranceHouseHunt.com, flickr cc-by

{więcej}Maciej Stryjecki, prezes Fundacji na rzecz Energetyki Zrównoważonej (FNEZ), proponuje wprowadzenie dodatkowych rozwiązań do przedstawionych przez Ministerstwo Gospodarki nowych założeń do systemu wsparcia dla OZE w postaci aukcji. 

Prezes FNEZ proponuje na łamach wnp.pl, aby do systemu aukcji, którego założenia Ministerstwo Gospodarki przedstawiło w ubiegłym miesiącu, wprowadzić – obok podziału na moce do i od 1 MW – także podział na aukcje dla poszczególnych technologii OZE, aby umożliwić rozwój choćby energetyki wiatrowej na morzu, która w systemie aukcyjnym bez uwzględnienia podziału na technologie – jego zdaniem -nie miałaby szans na rozwój. Maciej Stryjecki zwraca uwagę, że bez morskiej energetyki wiatrowej Polska może nie spełnić celu OZE na 2020 r. 

REKLAMA

– Biorąc pod uwagę dotychczasową dynamikę wykorzystania OZE w Polsce, spowolnienie z jakim będziemy mieli do czynienia w latach 2013-2015 w związku z przedłużającymi się pracami nad systemem wsparcia, zasoby i potencjał poszczególnych OZE, konieczność ograniczenia współspalania w niektórych obiektach, bez zainstalowania nawet 1 GW mocy w morskich farmach wiatrowych przed końcem 2020 roku, nie będzie możliwe wytworzenie 32 TWh zielonej energii w roku 2020, co jest niezbędne dla wypełnienia zobowiązań pakietu energetyczno-klimatycznego – wnp.pl cytuje Macieja Stryjeckiego. 

REKLAMA

Fundacja na rzecz Energetyki Zrównoważonej proponuje wprowadzenie w ramach systemu aukcyjnego koszyków technologicznych, których podział byłby zgodny z podziałem na technologie OZE zapisanym w Krajowym Planie Działań na rzecz OZE, czyli w rządowym planie rozwoju poszczególnych sektorów OZE do roku 2020.

– W takim systemie, jaki proponujemy, oszczędności wynikałyby z tego, że wygrywałyby najtańsze projekty w danej technologii. Władze uważają, że to nie dałoby takich oszczędności jak wskazane we wrześniowej prezentacji, ale my się z taką oceną nie zgadzamy. (…) Uważamy, że trzy czwarte oszczędności wskazanych przez władze wynika z ograniczenia wsparcia dla współspalania i zniesienia go dla dużych hydroelektrowni. A założenie, że wypełnimy cele na rok 2020 tylko najtańszymi technologiami, na przykład współspalaniem czy wiatrem na lądzie nie ma oparcia w potencjale tych technologii. Innym wariantem może być trzeci koszyk aukcyjny dla dużych instalacji – powyżej 150 MW i w nim morskie farmy miałyby szansę konkurować o wsparcie z innymi technologiami – wnp.pl cytuje Macieja Stryjeckiego. 
gramwzielone.pl