Nowa ustawa zniesie obowiązek zakupu zielonej energii?

Nowa ustawa zniesie obowiązek zakupu zielonej energii?
PGE press

Projekt ustawy o energii odnawialnej pomija kwestię obowiązkowego zakupu energii z OZE przez operatorów energetycznych. {więcej}

Zdaniem Igora Muszyńskiego z kancelarii prawnej Chadbourne & Parke LLP, największe zagrożenie dla rynku OZE w Polsce w obecnych propozycjach nowej ustawy o OZE stwarza zniesienie obowiązku zakupu energii odnawialnej przez operatorów energetycznych i utrzymanie go jedynie dla tzw. mikroinstalacji, czyli dla źródeł OZE o mocy do 40 kWe lub 70 kWc, a w przypadku biogazowni odpowiednio – do 100 kWe i 130 kWc.

REKLAMA

W obecnym systemie wsparcia dla OZE, zakład energetyczny musi kupić energię wyprodukowaną w źródle odnawialnym po określonej z góry cenie ustalanej przez Urząd Regulacji Energetyki w oparciu o średnią cenę energii na rynku hurtowym w roku poprzednim.

REKLAMA

Jakie konsekwencje mogą rodzić zapisy nowej ustawy w tym zakresie? – Obawiam się, że po wejściu w życie projektowanych rozwiązań może dochodzić do rozwiązywania umów między wytwórcami oze i spółkami obrotu, które teraz zwykle kupują prąd z OZE i certyfikaty zielone w pakietach i zawierania umów na zakup samych certyfikatów – wnp.pl cytuje prawnika z kancelarii Chadbourne & Parke LLP. – Nowe prawo energetyczne utrzymuje obowiązek operatorów do udzielenia gwarancji wprowadzenia takiej energii do sieci, ale nie ma podmiotu zobowiązanego do jej zakupu. Oze musiałyby zacząć konkurować z innymi źródłami wytwarzania. To będzie istotna zmiana dla energetyki wiatrowej, która teraz jest krytykowana za to, że niezależnie od tego, czy sprzedaje prąd w godzinach szczytu zapotrzebowania czy poza nimi, to dzięki zapewnionemu zbytowi zarabia tyle samo. Ten problem sprowadza się do tego, że produkcja energetyki wiatrowej z nocy jest w dużej części sprzedawana po cenie średniej ogłaszanej przez URE, a w godzinach nocnych ceny energii czarnej są dużo niższe – dodaje na łamach wnp.pl Muszyński.

Zdaniem przedstawiciela kancelarii Chadbourne & Parke LLP pozytywną zmianą zapisaną w projektach nowego ustawodawstwa dla sektora energetycznego jest uściślenie w projekcie prawa energetycznego konsekwencji wydania warunków przyłączenia do sieci. Obecnie wydanie warunków przyłączenia do sieci oznacza „warunkowe” zobowiązanie do zawarcia umowy przyłączeniowej. Projekt prawa energetycznego zakłada natomiast, że wydanie wyranków przyłączenia będzie równoznaczne z bezwzlgędnym zobowiązaniem się zakładu energetycznego do zawarcia umowy przyłączeniowej. Jak jednak zauważa Muszyński, nowe regulacje nie precyzują, według jakich zasad miałyby być rozstrzygane spory w zakresie przyłączeń powstałe pomiędzy operatorami odnawialnych źródeł energii a zakładami energetycznymi.