Ile energii z OZE konsumuje Unia Europejska?

Ile energii z OZE konsumuje Unia Europejska?
woodleywonderworks - NASA-GSFC

Według najnowszego raportu EurObserv’ER, w 2010 roku udział OZE w konsumpcji energii brutto w Polsce wynosił 9,9%. Jak wypadamy w tym względzie na tle pozostałych krajów Unii Europejskiej?{więcej}

Według EurObserv’ER udział energii odnawialnej w konsumpcji energii brutto w Polsce w 2010 roku wzrósł do poziomu 9,9% w porównaniu do 9% w roku 2009. Mimo wzrostu produkcji energii z OZE Polska jest w tym zakresie w dalszym ciągu poniżej średniej dla krajów UE-27, która w 2010 roku kształtowała się na poziomie 12,4% i była o 0,9 pkt procentowego większa niż rok wcześniej.

Największy udział zielonej energii w konsumpcji energii brutto odnotowano w 2010 roku w Szewcji i wyniósł on 46,9%, dzięki czemu kraj ten jest blisko osiągnięcia swojego celu na rok 2020 wynoszącego 49%. W czołówce krajów Unii, które w 2010 roku posiadały największy udział OZE w konsumpcji energii brutto znalazły się także: Łotwa (34,3%), Finlandia (33,6%) oraz Austria (30,7%).

REKLAMA
REKLAMA

Z kolej najmniej energii z OZE w 2010 roku, wg EurObserv’er, konsumowały: Belgia (5,4%), Holandia (3,8%), Wielka Brytania (3,3%) Luksemburg (2,6%) oraz Malta (0,3%).

W 2010 roku kraje Unii Europejskiej wykorzystały w sumie 145 Mtoe energii ze źródeł odnawialnych w porównaniu do całkowitej konsumpcji energii brutto wynoszącej 1170,7 Mtoe, podczas gdy w roku 2009 było to odpowiednio 131,6 i 1146,3 Mtoe.

Zgodnie z unijną dyrektywą 2009/28/EC, w 2020 roku kraje Unii Europejskiej mają osiągnąć razem średni 20-procentowy udział OZE w konsumpcji energii brutto.

gr