Ile na nowej ustawie o OZE straci PGE, Enea i Tauron?

Ile na nowej ustawie o OZE straci PGE, Enea i Tauron?
danishwindindustryassociation/ flickr cc-by-nc-2.0

Zdaniem analityków BRE Banku, dochody czołowych koncernów energetycznych czerpane z tytułu sprzedaży zielonej energii spadną o setki milionów złotych rocznie. {więcej}

Zdaniem Domu Inwestycyjnego BRE Banku, nowy system wsparcia dla energetyki odnawialnej, który chce wpowadzić Ministerstwo Gospodarki, a który odbierze cześć wsparcia dla niektórych zielonych technologii, doprowadzi do spadku dochodów koncernów energetycznych. Nowa ustawa o OZE, która ma wejść w życie jeszcze w tym roku, zakłada obniżenie dopłat do produkcji zielonej energii choćby w instalacjach współspalania biomasy, elektrowniach wiatrowych czy w hydroelektrowniach, czyli w najczęściej stosowanych przez polskie koncerny energetyczne odnawialnych źródłach energii.

Jak informuje DI BRE Banku, po wprowadzeniu w życie nowej ustawy o OZE największe straty, w porównaniu do obecnie stosowanego systemu zielonych certyfikatów, koncerny energetyczne mogą odnotować m.in. w intstalacjach, w których zielona energia jest wytwarzana poprzez współspalanie biomasy z węglem. Jak informuje wnp.pl, powołując się na analizę DI BRE Banku, w 2013 roku PGE może stracić na ograniczeniu wsparcia dla współspalania około 53 mln zł, straty Tauronu mogą wynieść 48,4 mln zł, a Enei – 25,1 mln zł.

REKLAMA
REKLAMA

Nowa ustawa o OZE zakłada odebranie zielonych certyfikatów elektrowniom wodnym wybudowanym przed 1997 rokiem. Zdaniem analityków BRE Banku, w efekcie zredukowania wsparcia dla hydroelektrowni PGE, która posiada najwięcej tego typu instalacji, może stracić w sumie 153,4 mln zł tylko w 2013 roku, a straty Enei i Tauronu mogą wynieść odpowiednio 39 i 124,8 mln zł. Bo wycofaniu zielonych certyfkatów dla starszych hydroelektrowni, operatorzy tego rodzaju instalacji będą mogli zarabiać bowiem tylko na sprzedaży energii elektrycznej bez dodatkowego wsparcia, z którego czerpią obecnie dochody na poziomie około 275 zł w przeliczeniu na każdą megawatogodzinę wyprodukowanej energii.

Nowy system zielonych certyfikatów zakłada także obniżenie dopłat do produkcji zielonej energii dla farm wiatrowych. Poziom dopłat dla energetyki wiatrowej ma zostać obniżony do 70% obecnej wartości zielonego certyfikatu, co – zdaniem DI BRE Banku – może spowodować w 2013 roku utratę dodatkowych dochodów o 31,9 mln zł dla Enei, 29,3 mln zł dla PGE oraz 15,9 mln zł dla Tauronu.

Nowy system dla OZE zakłada także zredukowanie wartości zielonych certyfikatów dla elektrowni spalających wyłącznie biomasę. Według DI BRE Banku, jeśli nowe regulacje zostaną implementowane do końca tego roku, w przyszłym roku dochody Enei z tytułu sprzedaży zielonych certyfikatów w tej technologii spadną o 2,5 mln zł, a Tauronu – o 5,9 mln zł.

Czytaj, jaki wpływ na wyniki koncernów energetycznych będzie miała nowa ustawa o OZE – zdaniem analityków BZ WBK, na Gramwzielone.pl w artykule: „Nowa ustawa o OZE zmniejszy zyski PGE, Tauronu czy Enei”