XVIII edycja Konferencji Energetycznej EuroPOWER

XVIII edycja Konferencji Energetycznej EuroPOWER
foto: RWE press

{więcej}Zapraszamy na XVIII edycję Konferencji Energetycznej EuroPOWER, która odbędzie się w dniach 20-21 listopada 2013 r. w Hotelu Sheraton w Warszawie. 

Konferencja EuroPOWER to wydarzenie, które od kilkunastu lat skupia w jednym miejscu prezesów, członków zarządów, dyrektorów koncernów oraz grup energetyczno-paliwowych, elektrowni, elektrociepłowni, przedsiębiorstw sieciowych oraz firm świadczących usługi dla podmiotów branży energetycznej.

Spotkanie to jest miejscem wymiany wiedzy i doświadczeń ekspertów sektora energetyczno-paliwowego oraz administracji centralnej. Jest również efektywną platformą dialogu dotyczącego rozwoju rynków na różnych płaszczyznach. Uczestnicy tego wydarzenia mają okazję do rozmowy o najistotniejszych zmianach zachodzących na rynku, analizy nowych trendów oraz wspólnego poszukiwania modeli biznesowych, pozwalających na realizację przyjętych wcześniej strategii.

REKLAMA
REKLAMA

Zakres tematyczny Konferencji współtworzony jest przez Radę Programową, w skład której wchodzą prezesi, dyrektorzy oraz eksperci reprezentujący kluczowe firmy i instytucje sektora paliwowo-energetycznego. Podczas tegorocznej, 18. już edycji Konferencji, Rada Programowa wprowadza nową formułę jej przebiegu. Nowatorstwo to polega na przedstawieniu holistycznego spojrzenia na energetykę i zaprezentowanie jej w kontekście determinujących ją argumentów, jakimi są społeczeństwo i gospodarka. Warto podkreślić, iż Konferencja została afiliowana przez  Ministra  Środowiska jako jeden z ważnych uczestników międzynarodowej Konferencji COP19, której gospodarzem jest Warszawa. Jesteśmy głęboko przekonani, iż pozwoli to na dodatkowe uatrakcyjnienie Konferencji, zarówno po stronie  programowej, jak i uczestnictwa gości zagranicznych.

Zagadnieniami, którym poświęcona będzie tegoroczna Konferencja, będą:
· Efektywny model makroekonomiczny dla polskiej gospodarki energetycznej,
· Nowoczesny klient na rynku energii i jego oczekiwania pod adresem energetyki,
· Konkurencja na rynku gazu – możliwości i ograniczenia, prawdopodobne scenariusze rozwoju,
· Polityka energetyczna – jak realizować jej cele przy posiadanych zasobach i narzędziach?
· Przejście od gospodarki opartej na tradycyjnych źródłach energii do zielonej energii – główne wyzwania i kierunki rozwoju.

Patronat honorowy nad tym wydarzeniem objęli m.in.:
· Pan Marek Woszczyk – Prezes Urzędu Regulacji Energetyki,
· Pan Janusz Piechociński – Wicepremier, Minister Gospodarki,
· Pan Andrzej Czerwiński – Poseł na Sejm RP, Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Energetyki,

Szczegółowy Program Konferencji oraz inne informacje na temat tego wydarzenia znajdą Państwo na stronie internetowej: www.konferencjaeuropower.pl.