Konferencja "Ustawa o OZE. Nowy system wsparcia"

Konferencja "Ustawa o OZE. Nowy system wsparcia"
Better Place press

Przedstawiona przez Ministerstwo Gospodarki propozycja ustawy o OZE ma wprowadzić nowy model rynku energii odnawialnej. Tak ważna dla branży zmiana nie może obyć się bez poważnej, merytorycznej dyskusji. 


15 marca 2012 w Hotelu Marriott w Warszawie stwarzamy Państwu miejsce spotkania oraz możliwość debaty nad wchodzącymi zmianami podczas seminarium „Ustawa o OZE. Nowy system wsparcia”

Najważniejsze zagadnienia seminarium:

– Najważniejsze zmiany wynikające z projektu ustawy o OZE

– Preferencje dla mikroinstalacji – po co nam energetyka rozproszona?

– Wsparcie zielonego ciepła – nowe rozwiązania w systemie

– Czego zabrakło w projekcie ustawy o OZE

– Przyłączanie OZE do sieci – zmiany na lepsze czy gorsze?

– Koszty wytwarzania energii w poszczególnych rodzajach źródeł odnawialnych

– Perspektywy rozwoju rynku mikroinstalacji w nowym otoczeniu

– Finansowanie inwestycji w OZE na nowych warunkach – jak widzą to banki

– Certyfikacja instalatorów OZE


Do udziału w seminarium zapraszamy przedstawicieli branży energetyki odnawialnej:

REKLAMA

– inwestorów,

– producentów urządzeń energetyki odnawialnej,

– dostawców biomasy,

– analityków branżowych,

– oraz wszystkie osoby zainteresowane tematem

Powyższe seminarium będzie kontynuacją warsztatów „Dziś i jutro systemu wsparcia – obecny i nowy model rynku zielonych certyfikatów„, które odbędą się 1 marca 2012 w Centrum Konferencyjnym Golden Floor Plaza w Warszawie. 

 

REKLAMA

Dla osób zainteresowanych uczestnictwem w seminarium i warsztatach specjalna oferta cenowa! Szczegóły znajdą Państwo na www.PowerMeetings.pl


Kontakt z organizatorem:

Jolanta Kałużna, Project Manager, SC Consulting

tel.:   +48 22 740 67 80

e-mail: Jolanta.Kaluzna@SCC.com.pl

www.PowerMeetings.pl