COP19: Polska chwali się ograniczeniem emisji CO2

COP19: Polska chwali się ograniczeniem emisji CO2
COP19. Foto: UNclimatechange, flickr cc-by

{więcej}Podczas wczorajszej inauguracji szczytu klimatycznego ONZ w Warszawie (COP19) przedstawiciele polskiej delegacji informowali o osiągnięciach Polski w walce z emisją CO2. 

Beata Jaczewska, wiceminister środowiska, poinformowała podczas wczorajszej konferencji towarzyszącej COP19, że od 1988 roku Polsce udało się ograniczyć emisję CO2 niemal o 30%, dodając, że zostało to osiągnięte przy ciągłym wzroście gospodarczym. PAP przytacza dane Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami, z których wynika, że średnia w UE-15 w tym zakresie to 15%, a w przypadku 12 nowych państw członkowskich wynosi ona aż 39%. 

– Zwykle spadek emisji jest efektem spowolnienia gospodarczego. Dotychczasowe osiągnięcia Polski mogą być zatem powodem do dumy, zwłaszcza jeśli weźmiemy pod uwagę skalę redukcji i wzrostu gospodarczego. Polska, jako gospodarz szczytu klimatycznego COP19, może być wzorem dla innych państw – Polska Agencja Prasowa cytuje Beatę Jaczewską. 

REKLAMA
REKLAMA

W odpowiedzi na pytania dotyczące wysokiego udziału węgla w produkcji energii w Polsce wiceminister środowiska poinformowała o planach polskiego rządu mających na celu budowę nowoczesnych elektrowni węglowych, w których zostaną zastosowane technologie ograniczające emisję CO2, a także o podejmowaniu inwestycji mających na celu poprawę efektywności energetycznej. 

Jak ponadto informuje PAP, wiceminister środowiska powtórzyła stanowisko Polski w zakresie wyznaczania nowych celów klimatycznych na forum Unii Europejskiej, podkreślając, że UE nie powinna narzucać sobie ambitniejszych celów redukcji CO2 bez porozumienia globalnego i wzięcia na siebie podobnych zobowiązań także przez inne kraje. 

Celem warszawskiego szczytu klimatycznego COP19 jest wypracowanie podstaw globalnego porozumienia, w którym państwa ONZ zobowiążą się do dalszego ograniczania emisji CO2. Przy pomyślnych wynikach negocjacji, umowa w tej sprawie miałaby zostać podpisana podczas kolejnego szczytu klimatycznego, który odbędzie się w 2015 r. w Paryżu. 

Przewodniczący pierwszej sesji COP19 minister środowiska Marcin Korolec informował wczoraj, że widzi „gotowość wszystkich stron i jest przeświadczony, że końcowe wyniki będą bardzo dobre”.
gramwzielone.pl