Kancelaria premiera o optymalnym miksie energetycznym Polski do roku 2060

Kancelaria premiera o optymalnym miksie energetycznym Polski do roku 2060
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Marie-Hélène Cingal, flickr cc-by-2.0

{więcej}Kancelaria Prezesa Rady Ministrów opracowała nową wersję tzw. Modelu optymalnego miksu energetycznego dla Polski do roku 2060, który przedstawia scenariusze rozwoju poszczególnych sektorów polskiej energetyki. 

KPRM informuje, że celem opracowania jest wskazanie i wyliczenie kosztów najtańszego miksu energetycznego z uwzględnieniem realizacji przez Polskę celów unijnej polityki klimatycznej i energetycznej. 

Jak czytamy w dokumencie, realizacja strategii w zakresie miksu energetycznego będzie w dużej mierze uzależniona od sytuacji na rynku uprawnień do emisji CO2 i ich kosztów. 

REKLAMA

W scenariuszu niskich kosztów uprawnień do emisji CO2 najtańszy miks oparty jest głównie na elektrowniach wegla kamiennego i brunatnego, a w przypadku scenariusza wysokich cen uprawnień dominują elektrownie gazowe oraz elektrownie wiatrowe na ladzie, także elektrownie atomowe, których maksymalny potencjał jest oceniony na 10 GW. 

W dokumencie rozpatruje się m.in. warianty rozwoju energetyki węglowej zakładające uruchomienie nowych kopalń lub rezygnacji z ekploatacji nowych złóż, wykorzystania energetyki jądrowej lub wycofania się z planów budowy bloków jądrowych, a także rolę, jaką odegrają źródła odnawialne. 

REKLAMA

W minimalnym wariancie rozwoju OZE wskazuje się, że udział źródeł odnawialnych w produkcji energii elektrycznej w 2020 roku wyniesie 19,1% i zostanie utrzymany na tym poziomie do roku 2060, natomiast w scenariuszu maksymalnym udział OZE w produkcji energii elektrycznej do 2050 roku wzrośnie do 50%. 

W dokumencie znajdziemy ponadto prognozy dotyczące czasu potrzebnego na realizację inwestycji, maksymalnych okresów funkcjonowania, kosztów CAPEX oraz kosztów bieżących, efektywności i czasu pracy dla poszczególnych źródeł wytwarzania – w tym dla wybranych technologii produkcji energii ze źródeł odnawialnych – elektrowni wiatrowych na lądzie i na morzu, instalacji fotowoltaicznych, elektrowni wodnych, biomasowych, biogazowych czy współspalania. 

Model optymalnego miksu energetycznego dla Polski do roku 2060 [PDF].

gramwzielone.pl