Rozwój OZE w świetle projektu ustawy o OZE

Rozwój OZE w świetle projektu ustawy o OZE
Jfz, wikimedia flickr cc-by-2.0

Zapraszamy na seminarium, podczas którego zostanie przedstawiony projekt nowej ustawy o odnawialnych źródłach energii.

Seminarium ułatwi Państwu planowanie działalności w zakresie wykorzystania oze oraz pomoże w przygotowaniu się do stosowania nowych przepisów.

Miejsce i termin: 29 lutego, Warszawa, Centrum Konferencyjne Focus, Al. Armi Ludowej 26.

REKLAMA

Dla wytwórców energii najważniejsze zapisy w planowanej ustawie dotyczą wprowadzenia nowych zasad przyznawania zielonych certyfikatów przez wskaźniki współczynników korekcyjnych.  Przejrzyste zasady systemów wsparcia mają zasadnicze znaczenie przy planowaniu wieloletnich procesów inwestycyjnych w odnawialne źródła energii.

Proponowane przez Ministerstwo Gospodarki regulacje wprowadzają liczne zmiany, regulują min. warunki w zakresie przyłączania do sieci i wytwarzania energii z małych źródeł (mikroinstalacji).

Seminarium prowadzone będzie przez Pana Mariusza Radziszewskiego, z Departamentu Energetyki w Ministerstwie Gospodarki.

Najważniejsze zagadnienia:

– Kluczowe postanowienia planowanej ustawy

– Funkcjonowanie przyszłych mechanizmów wsparcia

– Konsekwencje dla dużych przedsiębiorstw

– Wytwarzanie i koszty energii w poszczególnych rodzajach źródeł odnawialnych, rola energetyki rozproszonej – mikroźródła

 

Do uczestnictwa zapraszamy:

– Przedstawicieli elektrowni, elektrociepłowni, spółek gazowniczych

– Przedstawicieli operatora sieci przesyłowych

– Przedstawicieli operatorów systemów dystrybucyjnych

– Audytorów energetycznych

REKLAMA

– Dostawców rozwiązań i technologii

– Przedstawicieli kancelarii prawnych i firm doradczych specjalizujących się w branży energetycznej

– Przedstawicieli organizacji branżowych i stowarzyszeń

– Jednostki samorządowe

 

Zapraszamy osoby zajmujące się tematyką oze:

– Kierowników, specjalistów ds. ochrony środowiska

– Specjalistów działów inwestycji, wytwarzania ciepła, działów technicznych

– Specjalistów działów eksplatacji

 

Korzyści z uczestnictwa:

– Umiejętność dostosowania działalności do nowych przepisów

– Poznanie nowych zasad systemów wsparcia i wpływu na funkcjonowanie przedsiębiorstw

– Zaplanowanie procesu inwestycyjnego w przedsiębiorstwie

 

Informacji udziela:

Anna Milewska 

Menedżer Projektu 

MGG Conferences Sp. z o. o.
anna.milewska@mgg-conferences.pl

tel. : 22 823 92 42, faks: 22 823 92 43

www.mgg-conferences.pl