Nowy system gwarancji pochodzenia energii odnawialnej (GoO). Procedury, pozyskiwanie, obrót

W imieniu własnym i Organizatorów – Zespołu CBE Polska – zapraszamy do udziału w II edycji specjalistycznego seminarium „Nowy system gwarancji pochodzenia energii odnawialnej (GoO). Procedury, pozyskiwanie, obrót”, które odbędzie się 17 grudnia br. roku w Warszawie. Wydarzenie zostanie poprowadzone przez Dr Zdzisława Murasa i będzie w całości poświęcone proceduralnym i formalnym kwestiom związanym z funkcjonowaniem nowego systemu w Polsce. Szczegółowo omówiona zostanie rola Wytwórcy oraz Operatora sieci, a także ich wzajemne relacje i obowiązki. Gwarancja pochodzenia wydawana jest przez URE na pisemny wniosek podmiotu wytwarzającego energię elektryczną w OZE, skierowany do operatora systemu elektroenergetycznego lub przesyłowego, na terenie którego nastąpiło przyłączenie źródła do sieci.
 
Wśród najważniejszych zagadnień Seminarium:
•      Europejskie i krajowe regulacje dotyczące funkcjonowania systemu gwarancji pochodzenia OZE
•      Rodzaje, terminy, przydatność gwarancji pochodzenia
•      Procedury oraz metodologia pozyskania i umorzenia GoO
•      Zasady wydawania, rejestracji i obrotu gwarancji pochodzenia
•      Jak funkcjonuje i jest zorganizowany rejestr gwarancji pochodzenia?
•      Źródło energii, cykl produkcji, rodzaj paliwa, lokalizacja i moc instalacji, najważniejsze daty i terminy
•      „Life cycle” GoO – wydanie, transfer, umorzenie
•      Specyfika zadań i rola Operatora sieci w systemie gwarancji pochodzenia
•      Specyfika relacji Operator-Wytwórca w zakresie GoO (obowiązki podmiotów)
•      Weryfikacja danych zawartych we wniosku o wydanie gwarancji pochodzenia
•      Terminy przekazania wniosków PURE
•      Potwierdzanie ilości wytworzonej energii elektrycznej w odnawialnym źródle energii (wskazania układu pomiarowo-rozliczeniowego)
 
Do udziału w seminarium zapraszamy wszystkie podmioty zobligowane i zainteresowane funkcjonowaniem systemu gwarancji pochodzenia, w szczególności:
•      Operatorów sieci
•      Przemysłowych odbiorców energii
•      Przedsiębiorstwa wytwarzające i sprzedające odbiorcom końcowym energię elektryczną oraz ciepło
•      Audytów i weryfikatorów energetycznych
•      Brokerów, domy maklerskie oraz jednostki obracające certyfikatami i energią
•      Kancelarie prawne oraz firmy doradcze i inżynieryjne zainteresowane funkcjonowaniem nowego rynku i energii z OZE
 
 
Szczegółowy program wydarzenia, a także dodatkowe informacje związane z wydarzeniem, można znaleźć pod adresem: http://cbepolska.pl/pl/ii-seminarium-nowy-system-gwarancji-pochodzenia-energii-odnawialnej-goo.html
 
Zachęcamy również do kontaktu telefonicznego pod nr +48 22 82 77 123

REKLAMA
REKLAMA