Ustawa o OZE: dobre informacje dla branży

Ustawa o OZE: dobre informacje dla branży
GE press

Ministerstwo Gospodarki potwierdza okres obwiązywania stałego wsparcia dla danej instalacji przez 15 lat i nieoczekiwanie zwiększa obowiązek zakupu zielonej energii przez operatorów energetycznych z 15% do niemal 20% w roku 2020.

Jak dowiedziało się cire.pl w rozmowie z Januszem Pilitowskim, wicedyrektorem Departamentu Energetyki resortu gospodarki, współczynniki korygujące przysługujące danej instalacji OZE w momencie oddania jej do użytku nie zmienią się przez 15 lat. Co więcej, przedstawiciel MG wyjaśnił mechanizm zaproponowanych w ustawie o OZE 5-letnich okresów obowiązywania współczynników, które budzą wiele wątpliwości w branży OZE.

(zobacz wartość współczynników korygujących wartość zielonych certyfikatów dla poszczególnych technologii OZE na Gramwzielone.pl w artykule: Nowy system wsparcia OZE)

REKLAMA
REKLAMA

Zdaniem Pilitowskiego, wyznaczanie co trzy lata nowych współczynników, które mają obowiązywać na 5 lat (tak, jak jest to teraz zapisane w ustawie) będzie polegać na tym, że pierwsze wartości współczynników zostaną wyznaczone w rozporządzeniu MG na lata 2013-2018. Jak pisze cire.pl, zmiana współczynników „miałaby następować jedynie w wypadku wyjątkowych okoliczności”.

Krytykowane przez przedstawicieli branży wpisanie współczynników do rozporządzenia, a nie do ustawy, zdaniem Pilitowskiego ma usprawnić proces legislacyjny, a zapisanie współczynników w ustawie oznaczałoby przy okazji każdej zmiany współczynników konieczność nowelizacji ustawy, co jest bardziej czasochłonną ścieżką legislacyjną niż zmiana rozporządzenia.

Czytaj więcej o bieżących komentarzach i analizach dot. ustawy o OZE na Gramwzielone.pl w artykule:Ustawa o OZE: bieżące informacje, analizy i komentarze