J. Piechociński o modelu wsparcia dla źródeł odnawialnych

J. Piechociński o modelu wsparcia dla źródeł odnawialnych
Janusz Piechociński/materiał prasowy Ministerstwa Gospodarki

{więcej}Podczas dzisiejszej konferencji w Ministerstwie Gospodarki pt. „Rozwój odnawialnych źródeł energii szansą dla Polski”, Janusz Piechociński nakreślił wizję wspierania rozwoju OZE w Polsce. 

Zdaniem ministra gospodarki Polska przygotowując nowy model wsparcia dla odnawialnych źródeł energii musi wypracować własną drogę i nie powinna naśladować modeli wsparcia dla OZE w innych krajach. 

Przedstawiając cechy modelu wsparcia dla OZE Janusz Piechociński powiedział, że powinien on być „efektywny, oparty o własne zasoby, inspirujący powstawanie własnych technologii, nie naśladowczy i nie tak kosztowny jak w Europie” (za PAP).

REKLAMA
REKLAMA

Szef MG podkreślił, że jego resort jest zdeterminowany, aby przyjąć ustawę o OZE i aby wspierać zakup i montaż technologii odnawialnych, tworząc bezpieczne warunki dla inwestorów i użytkowników. Wicepremier szacuje, że dzięki przyjęciu ustawy o OZE, w kolejnych 2-3 latach uruchomiony zostanie potencjał inwestycyjny na poziomie ok. 3-5 mld zł rocznie. 

Janusz Piechociński podkreślił, że wsparcie dla OZE nie powinno przekładać się na wzrost cen energii. Uczestniczący w dzisiejszej konferencji wiceminister gospodarki Jerzy Pietrewicz dodał, że skoro „dziś Niemcy mają najdroższą energię w Europie oznacza to, że nie powinniśmy kopiować ich modelu energetycznego, a raczej wypracować swój” (za PAP). 

Biorący również udział w dzisiejszej konferencji wiceminister środowiska Stanisław Gawłowski zauważył potrzebę wspierania sektora mikroinstalacji OZE, które jego zdaniem do 2020 r. mogą generować nawet 14% energii cieplnej wytwarzanej w naszym kraju. Jego zdaniem nowe regulacje powinny wesprzeć budowę „mikroinstalacji składających się z paneli fotowoltaicznych, pompy ciepła i kolektorów słoneczny w 600 tys. domów opalanych węglem i przy budowie 300 tys. nowych” (za PAP). 
gramwzielone.pl