Za mało dotacji na OZE w zachodniopomorskim?

Za mało dotacji na OZE w zachodniopomorskim?
matze_ott/ flickr cc-by-2.0

Władze woj. zachodniopomorskiego rozstrzygnęły konkurs na dofinansowanie budowy odnawialnych źródeł energii. Pieniędzy nie wystarczyło jednak dla wszystkich projektów, a firmy, które znalazły się na liście rezrwowej, apelują o zwiększenie puli dotacji.

Prezentujemy treść apelu wystosowanego przez kilka firm, które ubiegały się o dotację na projekty z zakresu energetyki odnawialnej w woj. zachodniopomorskim:

Kilka dni temu rozstrzygnięto konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa 4 Infrastruktura ochrony środowiska, Działanie 4.1 Energia odnawialna i zarządzanie energią. Wsparcie finansowe o łącznej kwocie 45 635 767,88 zł otrzymało 6 projektów z 25, które zostały poddane ocenie strategicznej. Pomimo potencjału województwa niestety, pozostaje 19 dobrych merytorycznie projektów, które mogą zostać niezrealizowane.

REKLAMA

Województwo zachodniopomorskie charakteryzuje się warunkami, idealnymi dla rozwoju energetyki odnawialnej. Potwierdzają to wieloletnie badania i monitoringi. Ponadto ten rodzaj energetyki, przy zachowaniu podstawowych zasad poszanowania dobrostanu przyrody, jest bezpieczny dla otoczenia, a przede wszystkim dla ludzi.

W pierwszej ocenie konkursu pozytywne noty uzyskało 25 z 27 zgłoszonych projektów na łączną kwotę ponad 166 mln zł. W tym roku na dofinansowanie przeznaczono zaledwie 50 mln zł, które nie zostały w całości wykorzystane (45,6 mln). Podobna sytuacja miała miejsce w ubiegłym roku – w konkursie nie wykorzystano wtedy aż 88 mln zł. W związku z tym apelujemy do Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego o weryfikację ocen konkursu i o  zwiększenie kwoty dofinansowania. Pozwoliłoby to zrealizować merytorycznie dobre projekty, które zapewniłyby dynamiczny rozwój energetyki odnawialnej w regionie.

Chcielibyśmy zwrócić uwagę na fakt, że firmy, zajmujące się energetyką odnawialną inwestują w infrastrukturę lokalną i generują wpływy do kas urzędów gmin i miast. Dodatkowo, w ciągu naszej działalności zauważyliśmy, że mieszkańcy województwa zachodniopomorskiego wyróżniają się na tle kraju otwartością i przedsiębiorczością – chętnie akceptują inwestycje w energetyką odnawialną i dostrzegają ich korzyści, jednocześnie z własnej inicjatywy realizując dobre merytorycznie projekty. To dzięki  akceptacji społeczeństwa ten region jest liderem w energetyce odnawialnej w skali całego kraju. Jesteśmy przekonani, że nie warto rezygnować z szans jakie niesie za sobą ta ekologiczna forma pozyskiwania energii.

Chcielibyśmy również podkreślić, że realokacja środków, a w konsekwencji realizacja większości projektów, które ubiegały się o dofinansowanie oznacza  dla województwa unikatową możliwość rozwoju inwestycji, dzięki którym energia ze źródeł odnawialnych będzie pozyskiwana na niespotykaną dotąd skalę. Wspomniany Program Operacyjny ma się przyczynić do realizacji „Strategii rozwoju województwa zachodniopomorskiego do roku 2020” zakładającej zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz dyrektywy Unii Europejskiej (2009/28/WE), która zakłada wytwarzanie 15% energii ze źródeł odnawialnych już w roku 2020.

Chcemy włączyć się w proces tworzenia w województwie zachodniopomorskim modelowego przykładu rozwoju ekologicznej energetyki. Jeszcze raz podkreślamy, uwzględniając potencjał regionu, naszym zdaniem nie ma innej alternatywy niż rozwój energetyki odnawialnej, dlatego apelujemy o rozważenie wyników konkursu i jeśli to możliwe całkowite wykorzystanie i realokacje środków przeznaczonych na dofinansowanie. Stoimy przed jedyną w swoim rodzaju szansą i mam nadzieję, że uda nam się wykorzystać ją jak najlepiej.

REKLAMA

Z poważaniem,

Marcin Nawrocki – Prezes Zarządu Contino Białogard sp. z o.o.

Bartosz Kokociński – Prezes Zarządu Resa Energia Spółka z o.o.

Adam Zamuszko – Prezes Zarządu Bioenergia Rąbino Spółka z o.o.

Adam Kowalczyk – Spektrum Energia

 


Zobacz listę rezerwową projektów w konkursie RPOWZ/4.1/2011/1 na Gramwzielone.pl: Lista rezerwowa projektów 4.1/2011/1 [PDF] (źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego)