J. Piechociński: węgiel przez dziesięciolecia kluczowym paliwem polskiej gospodarki

J. Piechociński: węgiel przez dziesięciolecia kluczowym paliwem polskiej gospodarki
Janusz Piechociński. Foto: Ministerstwo Gospodarki

{więcej}Minister gospodarki Janusz Piechociński skomentował perspektywy polskiej energetyki podczas akademii barbórkowej Kompanii Węglowej, która odbyła się w piątek w Katowicach.

– Bogate zasoby węgla traktujemy nadal jako atut polskiej gospodarki. Zakładamy, że w perspektywie kolejnych dziesięcioleci surowiec ten pozostanie nadal kluczowym paliwem dla polskiej energetyki – powiedział w Katowicach Janusz Piechociński. 

REKLAMA

Wicepremier odniósł się ponadto do rozwoju energetyki opartej na węglu w kontekście unijnej polityki klimatycznej. 

REKLAMA

– Sprostanie założeniom unijnej polityki energetyczno-klimatycznej stwarza natomiast szanse na rozwój nowych technologii i unowocześnienie naszego górnictwa. Aby sprostać niskoemisyjnym wyzwaniom, musimy zatem sięgać po innowacyjne rozwiązania dotyczące m.in. spalania węgla oraz wykorzystanie tego surowca do produkcji paliw płynnych i podziemnego zgazowania – zauważył podczas piątkowych uroczystości barbórkowych Janusz Piechociński. 
gramwzielone.pl