Ile zielonych certyfikatów wydał URE w 2011 r.?

Ile zielonych certyfikatów wydał URE w 2011 r.?
danishwindindustryassociation/ flickr cc-by-nc-2.0

Urząd Regulacji Energetyki przedstawił dane na temat świadectw pochodzenia wydanych w ubiegłym roku.

W 2011 roku URE wydał 11,59 tysiąca świadectw pochodzenia dla energii wyprodukowanej w odnawialnych źródłach (zielonych certyfikatów), dla 10.672.997,534 MWh energii. Rok wcześniej było to odpowiednio 10,04 tys. i 10.981.251,022 MWh.

REKLAMA

W przypadku kogeneracji URE wydało w ubiegłym roku 612 świadectw pochodzenia na produkcję energii rzędu 28.342.938,969 MWh.

REKLAMA

Jednostkowa wartość opłaty zastępczej, w oparciu o którą kształtuje się cena zielonych certyfikatów, w ubiegłym roku wynosiła 274,92 zł/MWh, a na ten rok nie jest jeszcze znana. Tegoroczną wartośc opłaty zastępczej URE poda najpóźniej do 31 marca.