B. Obama: 20% zielonej energii do 2020 r.

B. Obama: 20% zielonej energii do 2020 r.
Barack Obama. Public domain

{więcej}Prezydent USA wyznaczył cel 20-procentowego udziału zielonej energii w energii konsumowanej przez sektor rządowy w USA. 

Dotychczasowy cel konsumpcji energii z OZE w administracji USA przyjęto na poziomie 7,5% i miał zostać osiągnięty w tym roku. Nowe cele w tym zakresie, które wyznaczył Barack Obama, oznaczają potrojenie obecnego poziomu w zaledwie 7 lat. 

REKLAMA

Obecny udział zielonej energii w konsumpcji energii w ponad 500-tysiącach budynków rządowych w USA to ok. 7%. Zgodnie ze strategią wyznaczoną przez prezydenta USA, ma on jednak wzrosnąć do przynajmniej 10% w roku 2015 i do 20% w roku 2020. 

REKLAMA

Wyznaczając cele w zakresie produkcji energii z OZE Barack Obama stwierdził – Aby kreować gospodarkę opartą na czystej energii, która zwiększy bogactwo naszego narodu, przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa energetycznego, walki ze zmianami klimatu, obrony interesów naszych podatników i stanu środowiska, rząd federalny musi dać przykład. 

Oprócz zwiększenia udziału OZE w konsumpcji energii w sektorze rządowym USA, Barack Obama wezwał do zmniejszenia emisji zanieczyszczeń z paliw i budynków o 28% do roku 2020, a także do wprowadzenia standardu zeroenergetycznego w nowych budynkach powstałych po 2030 r. 
gramwzielone.pl